Info CE-märgistuse kohta

CE-märgistus on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Kinnitame, et kõik VELUX katuseaknad, lamekatuseaknad, suitsueemaldusaknad, klaaspaketid, välised päikesevarjud ja turvarulood, mis vastavad ühtlustatud standardile, on CE-märgistatud vastavalt ehitustoodete määrusele.

Lisainfot leiab  CE märgistuse failist  (ainult inglise keelne versioon)

Allpool leiate oma toote toimivusdeklaratsiooni.


(Tähelepanu! Toimivusdeklaratsiooni kuvamiseks peate saidil lubama hüpikaknad.)

Katuseaknad

Lamekatuseaknad

Päikesetunnelid

Tootekombinatsioonid

Klaaspaketi asendamine

Päikesevarjud

Turvarulood

VELUXi katuseakna CE-märgistuse leidmine

Oma toote CE-märgistuse ja toimivusdeklaratsiooni leidmiseks sisestage allpool toote andmed. Andmed leiate oma toote andmeplaadilt (andmeplaadi asukoha leidmiseks vaadake lehe allosas olevat videot).

VELUXi lamekatuseakna CE-märgistuse leidmine

Oma toote CE-märgistuse ja toimivusdeklaratsiooni leidmiseks sisestage allpool toote andmed. Andmed leiate oma toote andmeplaadilt (andmeplaadi asukoha leidmiseks vaadake lehe allosas olevat videot).

VELUXi päikesetunneli CE-märgistuse leidmine

Oma toote CE-märgistuse ja toimivusdeklaratsiooni leidmiseks sisestage allpool toote andmed. Andmed leiate oma toote andmeplaadilt (andmeplaadi asukoha leidmiseks vaadake lehe allosas olevat videot).

VELUXi tootekombinatsioonide CE-märgistuse leidmine

Oma toote CE-märgistuse ja toimivusdeklaratsiooni leidmiseks sisestage allpool toote andmed. Andmed leiate oma toote andmeplaadilt (andmeplaadi asukoha leidmiseks vaadake lehe allosas olevat videot).

VELUXi asendus klaaspaketi CE-märgistuse leidmine

Oma toote CE-märgistuse ja toimivusdeklaratsiooni leidmiseks sisestage allpool toote andmed. Andmed leiate oma toote andmeplaadilt (andmeplaadi asukoha leidmiseks vaadake lehe allosas olevat videot).

VELUXi päikesevarju CE-märgistuse leidmine

Oma toote CE-märgistuse ja toimivusdeklaratsiooni leidmiseks sisestage allpool toote andmed. Andmed leiate oma toote andmeplaadilt (andmeplaadi asukoha leidmiseks vaadake lehe allosas olevat videot).

VELUXi turvaruloo CE-märgistuse leidmine

Oma toote CE-märgistuse ja toimivusdeklaratsiooni leidmiseks sisestage allpool toote andmed. Andmed leiate oma toote andmeplaadilt (andmeplaadi asukoha leidmiseks vaadake lehe allosas olevat videot).

Liigutage kursor iga välja kohale, et näha, kus välja andmed andmeplaadill asuvad.
Liigutage kursor iga välja kohale, et näha, kus välja andmed andmeplaadil asuvad.
Liigutage kursor iga välja kohale, et näha, kus välja andmed andmeplaadil asuvad.
Liigutage kursor iga välja kohale, et näha, kus välja andmed andmeplaadil asuvad.
Liigutage kursor iga välja kohale, et näha, kus välja andmed andmeplaadil asuvad.
Liigutage kursor iga välja kohale, et näha, kus välja andmed andmeplaadil asuvad.

Liigutage kursor iga välja kohale, et näha, kus välja andmed andmeplaadil asuvad.
Kasutage uusimat tootekoodi
Kasutage uusimat tootekoodi
  • Palun täitke kõik lahtrid
  • Tulemusi ei leitud
  • Toote kood on vale

Kas vajate andmeplaadi leidmisel abi?

Kas vajate andmeplaadi leidmisel abi?

Kas vajate andmeplaadi leidmisel abi?

Kas vajate andmeplaadi leidmisel abi?

Kas vajate andmeplaadi leidmisel abi?

Kas vajate andmeplaadi leidmisel abi?

Kas vajate andmeplaadi leidmisel abi?

VELUX katuseakna avamisel leiab aknaraami paremast või vasakust ülanurgast andmeplaadi.

Andmeplaat asub akna ülaosas (kupli/lameda klaasi raamil).

Andmeplaat asub päikesetunneli sees. See on nähtav hajuti eemaldamisel.

Andmeplaat asub aknal ja veeplekkil järgnevalt: VELUX katuseakna avamisel leiab aknaraami paremast või vasakust ülanurgast andmeplaadi. Veeplekkide andmeplaat on kirjas tootepakendil.

Andmeplaadi leiab avades katuseakna ja pöörates seda 180 kraadi. Andmeplaat asub vasakul klaaspaketi vahel.

Andmeplaat on nähtav läbi klaasi ja asub päikesevarju alumisel sisemisel äärel paremal pool. Selleks liigutage päikesevari alla, et näha alumist äärt.

Andmeplaat on nähtav läbi klaasi ja asub päikesevarju alumisel sisemisel äärel paremal pool. Selleks liigutage päikesevari alla, et näha alumist äärt.