Ajalooliselt vähe õnnetusi

Teist aastat järjest on meie ettevõttes juhtunud vähem õnnetusi, kui kunagi varem. 2014. aastal oli neid ainult 11. See tähendab, et 1 miljoni töötunni jooksul juhtus 0,9 õnnetust ja õnnetustest tingitud puudumisi oli 1000 töötunni kohta 0,2 tundi. Need tulemused näitavad, et meie pidev turvalisusele keskendumine kannab vilja − ja oleme kindlalt otsustanud sellealast tööd jätkata.

CO2 heitmeid tekkis 29% vähem

Meil õnnestus oma CO2 heitmeid võrreldes 2013. aastaga vähendada ja heitmete koguhulk on võrreldes 2007. aasta algtasemega vähenenud 29%. Meie eesmärk on 2020. aastaks vähendada CO2 heitmeid 50% võrra. Selle saavutamiseks oleme kõikides oma Euroopa üksustes – nii tootmis- kui müügiettevõtetes – alustanud oma energiajuhtimisprogrammiga.

VELUX toodetel on positiivne CO2 jalajälg

Olelustsükli hinnangud näitavad, et paljudel juhtudel on VELUX katuseaknal kogu olelustsüklit arvestades positiivne mõju CO2 tasakaalule. See tähendab, et katuseakna positiivne energiapanus tänu passiivsele päikeseküttele kasutusfaasis ületab energiatarbe tootmise, turustamise, paigaldamise ja hoolduse ajal. Ja kui lisada VELUX energiasäästlikud kardinad, vähenevad CO2 heitmeid kokku 36% võrra.

THE VELUX FOUNDATIONS

Osa VELUX Grupi kasumit suunatakse THE VELUX FOUNDATIONS kaudu tagasi ühiskonnale. Nad toetavad teadus-, keskkonna-, sotsiaal- ja kultuurialaseid projekte üle kogu maailma ja tegutsevad VELUX Grupist sõltumatult. 2014. aastal asutas THE VELUX FOUNDATIONS fondi KR Foundation, mille eesmärk on tegeleda keskkonnaküsimustega ning toetada rahvusvahelisi jõupingutusi kliima ja majanduse vastastikkuse mõju küsimustes.