VELUX fixed flat roof window

Explore more
Fixed flat roof windows

VELUX vented flat roof windows

Explore more
VELUX vented flat roof windows

VELUX vented flat roof windows

VELUX vented flat roof window combines daylight with fresh air. It lets you ventilate when needed and is perfect for offices, clinics, workshops and other environments where daylight and fresh air are required.

VELUX vented flat roof window is available with electrical or manual operation.

The double-glazed units has a laminated inner pane for additional safety. The clear or opaque dome is designed to protect the double-glazed unit below from rain and snow.

Available in nine sizes.

Watch the operationSmoke ventilation for flat roof

Explore more
Smoke ventilation for flat roof

VELUX smoke ventilation for flat roof

VELUX suitsueemaldusaknad* sobivad suurepäraselt hoonetesse, mis peavad vastama ohutusnõuetele ja tagama samas hoone kasutajate mugavuse. Tulekahju korral avaneb aken automaatselt, et lasta suits ja muud kahjulikud gaasid hoonest välja. 

Lisaks saab aknaid avada ja kasutada neid vastavalt vajadusele hoone loomuliku ventilatsiooni tagamiseks. 

Suitsueemaldusaknaid kasutatakse tavaliselt üldsissepääsude – nagu trepikodade juures, aga ka tööstushoonetes ja kontorites.

Watch the operation

 • Opens 50 cm within 60 seconds

 • Unobstructed view with integrated motor 

 • Appears as standard VELUX flat-roof windows inside and outside 

 • Comfort ventilation possible at the touch of a button. Rain sensor available


Flat-roof smoke-ventilation roof window

Window type:  Product code:  Explanation:  EN certified: 
CSP  1073Q Double glazing with dome  EN 12101-2 

Control system overview -
what they do and where they fit

Control system KFX 210

Complete control system
for up to 4 GGL/GGU
smoke-ventilation roof
windows or 1 CSP
flat-roof window.
Includes: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Control unit KFC 210
 • 10 amp.
 • Controls up to 4 GGL/
  GGU smoke-ventilation
  roof windows or 1 CSP
  flat-roof window for
  smoke ventilation.
    Control unit KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Controls up to 8 GGL/
  GGU smoke-ventilation
  roof windows or 2 CSP
  flat-roof windows for
  smoke ventilation.
    Break-glass point KFK 100 
 • Break-glass point
  for activating
  smoke ventilation
  function.
    Comfort switch KFK 200 
 • Wall switch
  enabling natural
  ventilation for
  daily comfort.
     Smoke detector KFA 100 
 • Smoke detector
  for early fire
  detection.
     Rain sensor KLA 200
 • Closes window in
  comfort ventilation
  mode in case of rain.
 • Overruled in the event of fire.

Applicable wherever smoke ventilation is required.

        Passageways

        Offices and public buildings

        Factories and warehouses

 • EN 12101-2 on Euroopa tootestandard pealkirjaga „Spetsifikatsioonid loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavate luukide kohta“
 • Alates 1. septembrist 2006 peavad kõik loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavad luugid olema Euroopa tootestandardi EN 12101-2 kohase CE-märgistusega.
 • EN 12101-10 on Euroopa tootestandard nimetusega „Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid: Energiaallikad“
 • Kõik VELUX suitsueemalduse energiaallikad vastavad standardile EN 12101-10.
 • Loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavad luugid peavad olema klassifitseeritud järgmistel alustel:
  1. Töökindlus: nõue, mis käsitleb luugi töötsüklite arvu, mille käigus on tagatud selle ohutu töö
  2. Lumekoormus: nõue, mis käsitleb maksimaalset lumekoormust, mille juures on tagatud täielik töövõime
  3. Miinimumtemperatuur: nõue, mis käsitleb minimaalset ruumitemperatuuri, mille juures on tagatud töövõime
  4. Tuulekoormus: Maksimaalne lubatud tuule imemine, mille juures luuk säilitab töövõime
  5. Kuumuskindlus: temperatuurinõue, mille puhul luuk suudab tööd jätkata 30 minuti jooksul alates kuumusega kokkupuutest
  6. Aerodünaamiline vaba ala: nõue luugi tõhususele kõikide tuulesuundade puhul
  7. Sertifitseerimiskatsed peab teostama sertifitseeritud katseasutus
 • Akent ja suitsueemaldusseadet peab katsetama ja sertifitseerima ühe üksusena
 • Sertifitseerima peab tunnustatud sertifitseerimisasutus 
 • Loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldaval luugil peab olema CE-märgis ja tootele peavad olema märgitud sertifitseerimisväärtused
 • Standardis sätestatakse nõuded loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavatele luukidele olenemata sellest, kas need on paigaldatud kald- või lamekatustele.
 • VELUX suitsueemaldusaknad on CE-märgisega ja neid on EN 12101-2 parameetrite suhtes katsetatud 
 • Kõik VELUX suitsueemaldustooted viiakse standardite kehtima hakkamisel vastavusse EN 12101 seeria harmoniseeritud standarditega suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemide kohta
 • Loomulikul teel suitsu ja kuumust eemaldavat toodet ei saa CE-märgistada, kui seda pole tootestandardi EN 12101-2 kohaselt klassifitseeritud
 • VELUX suitsueemaldusakendega koos saab vastavusdeklaratsiooni, milles on esitatud sertifitseerimisväärtused
 • Kui reglementeeritud on aerodünaamiline vaba ala, tuleb kasutada VELUX tuuledeflektoriga suitsueemaldusakent

VÕI:

 • Kui reglementeeritud on luugi geomeetriline pindala, tuleb kasutada VELUX suitsueemaldusakent (tuuledeflektorita)

JA:

 • VELUX juhtimissüsteemi kuni nelja suitsueemaldusakna samaaegseks juhtimiseks või juhtimisseadmeid KFC 210/220 enamate VELUX juhtimisseadmete ühendamisel
 • Või ükskõik missugust kohaldatavat suitsueemalduse juhtimissüsteemi, mis on heaks kiidetud VELUX GGL/GGU suitsueemaldusakendega kasutamiseks
 • VELUX suitsueemaldusaknad on saadaval mitmes VELUX standardsuuruses, seega leiab sobivad lahendused erinevate rakenduste jaoks (muuta vastavalt kohalikule tootevalikule)
 • Valida saab männiviimistluse ja valge polüuretaanviimistluse vahel
 • Pöördtelghingedega avause sümmeetria 90° avatud akna puhul ühtlustab tõhusust, mis tähendab et pöördtelghingedega katuseakna kaudu eemaldatakse suits ja kuumuse jäägid tõhusalt olenemata tuule suunast. See tähendab, et tuuleandur pole vajalik ja et tihti piisab nõudluse rahuldamiseks vaid ühest VELUX suitsueemaldusaknast.
 • Vastavalt tootestandardile EN 12101-2 peab loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldava luugi tõhusust mõõtma erineva nurga alt puhuva tuule tingimustes
 • Jah: VELUX suitsueemaldusaknad on läbinud standardi EN 12101-2 töökindluse katse, milles nõutakse, et aken peab vastu pidama enam kui 10 000 töötsüklit
 • Mugavusventilatsiooni jaoks avaneb aken maksimaalselt 200 mm (soovitatav), mis vastab samuti standardile EN 60335-2-103
 • Pöördtelghingedega katuseakna mugavusomadused on head, sest mugavusventilatsiooniks avatud akna raam kaitseb ruumi vihma, langevate lehtede jms eest.
 • VELUX juhtimissüsteemi (KFX 210) saab kasutada kuni 4 suitsueemaldusakna juhtimiseks, mis annab võimaluse luua 6–5 m2 suuruse geomeetrilise pindala või peaaegu 3 m2 suuruse aerodünaamilise vaba pindalaga suitsueemaldussüsteem.
 • Vajadusel saab ühendada veel juhtimisseadmeid (KFC 210/220) kuni 80 VELUX suitsueemaldusakna juhtimiseks.
 • Juhtimissüsteemi integreeritud varuaku tagab süsteemi töökindluse 72 tunni jooksul alates voolukatkestuse algusest
 • VELUX suitsueemaldusaken paigaldatakse 15–90° kaldega katustele. 60–90° kaldega katustele võivad kehtida erinõuded. Palume tutvuda kohalike nõuetega.
 • Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks on kompaktne suitsueemaldusseade katuseakna raamile eelpaigaldatud selliselt, et seda pole kinnise akna puhul näha
 • Akna kindlaks ja kiireks avamiseks saab sellele lihtsalt paigaldada kaks silmapaistmatut gaasivedrut
 • Tuuledeflektor paigaldatakse sõltuvalt rakendusest
 • Defekti esinemisel saab VELUX suitsueemaldusseadmed välja vahetada.
 • Jah: VELUX suitsueemaldussüsteemi saab juhtida välise häiresüsteemi kaudu
 • Juhtimisseadmetes KFC 210/220 on moodul välise häiresüsteemiga ühendamiseks
 • VELUX aitab ka süsteemi paigaldamisel, käikulaskmisel ja iga-aastase hoolduse teostamisel (muuta vastavalt kohalikule tootevalikule)
 • VELUX suitsueemaldussüsteem on väga paindlik ja kulutõhus lahendus, mida saab rakendada erinevates kohtades, alates korterelamute trepikodadest kuni suurte ärihooneteni
 • VELUX suitsueemalduslahendused on tõhusad kõikide katuseakende lahenduste puhul, andes sellega suure vabaduse akna katusele paigutamisel
 • Toimimisalane teave peab olema märgitud nii tootele kui sellega kaasasolevale CE-deklaratsioonile või vastavustunnistusele
 • CE-märgis kindlustab toodete lihtsa võrreldavuse
 • Tooted vastavad standardile EN 12101-2 ainult juhul, kui need on märgistatud viitega standardile ja kui tootele on kantud sertifitseerimisel kasutatud standardi versioon
 • Tuuledeflektoreid tuleb kasutada kohtades, kus suitsueemalduse nõuded käsitlevad ava aerodünaamilist pindala. See võib sõltuda rakendusest ja kohalikest õigusaktidest.
 • VELUX tuuledeflektorita suitsueemaldussüsteemi akent kasutatakse kohtades, millele kehtivates õigusaktides on määratletud ainult ava geomeetrilise pindala nõuded
 • Suitsueemaldusaknad võib paigaldada 15 kuni 90° kaldega katustele.
 • 0–15° kaldega lamekatustele akende paigaldamisel kasutatakse lamekatuste kraed VELUX ECX või lamekatuste suitsueemaldusakent VELUX CSP.

VELUX access flat roof window

Explore more
VELUX access flat roof window

VELUX lamekatuseväljapääs

Erinevalt enamikust lamekatuseakendest, on VELUX lamekatuste väljapääs CXP sama hea väljanägemisega kui meie ülejäänud lamekatuseaknad ja seega saab seda hästi kombineerida VELUX lamekatuseakende CFP/CVP rühmaga. Seda saab 60° nurga all käsitsi avada, mis tagab hea ligipääsu katusele.

Kahekordse klaaspaketi sisemine klaas on turvalisuse parandamiseks lamineeritud. Läbipaistev kuppel on mõeldud selle all oleva kahekordse klaaspaketi kaitsmiseks vihma ja lume eest.


Saadaval kolmes suuruses.

Watch the operation

Suurepärane vihmamüra summutus

Kõik VELUX lamekatuseaknad summutavad suurepäraselt vihmamüra. Kupli eriline ehitus suunab müra kõrvale, samas kui välimise kupli, kahekordse energiasäästliku klaaspaketi ja soojustatud äärise kombinatsioon vähendab müra oluliselt. Koos kaitsevad need vihmast ja rahest, aga ka lennukitest ja liiklusest, tingitud müra ning muude helide eest.

Much more than just a window

Lamekatuseaknad võivad ruumi äratundmatuseni muuta. See on kiireim viis lisada katusealustesse ruumidesse loomuliku valgust ja värsket õhku ning avarust. Muutused on hämmastavad nii päevavalguse kui värske õhu osas.