Kuidas lisada lüüsi Apple`i rakenduses "Home"

VELUXi lüüsi kasutamine koos Apple HomeKitiga võimaldab juhtida VELUXi tooteid puudutuste abil rakenduses "Home", häälkäsklustega Siri abil (Apple'i hääljuhitav rakendus) või automaatselt. Need juhised selgitavad, kuidas installeerida lüüsi Apple HomeKiti abil (mitte VELUX ACTIVE with NETATMO rakenduses).

 Lüüsi installimine koosneb kolmest etapist:
Esmalt lisage oma lüüs rakendusele "Home" ja looge ühendus Wi-Fi võrguga. Teiseks siduge VELUXi tooted lüüsiga. Lõpuks siduge sensor- ja lahkumislülitid lüüsiga.

1: HomeKiti seadistamine

Lüüsi lisamiseks rakendusele "Home":  

 1. Ühendage tarnekomplekti kuuluva toitejuhtme abil lüüs elektritoitega.
  (lüüsi alglaadimise ajal põleb selle tagaküljel roheline märgutuli)

 2. Oodake, kuni hakkab põlema valge märgutuli. Nüüd saab lüüsi lisada rakendusele "Home".  
  Kui valge märgutuli ei põle, hoidke all lüüsi keskmist nuppu "Settings", kuni süttib valge märgutuli. 

 3. Lüüsi lisamine rakendusele "Home": avage rakendus "Home", valige menüüs "Add Accessory", skaneerige HomeKiti kaheksakohaline kood (paikneb lüüsi tagaküljel). Lüüs peab rakenduses "Home" automaatselt nähtavale ilmuma.

 4. Laske lüüsil luua ühendus sama Wi-Fi võrguga, mida kasutab Teie mobiilseade.

Kui lüüsi tarkvara ei ole ajakohane, värskendatakse see automaatselt pärast Wi-Fi võrguga ühendumist. Värskenduse töötlemise ajal põleb roheline märgutuli.
Enne järgmise etapi alustamist oodake, kuni hakkab põlema valge märgutuli.
 

2: Akna, sisemise kardina ja välimise aknakatte sidumine

Akende, kardinate ja aknakatete sidumiseks lüüsiga kasutatakse olemasolevaid VELUXi kaugjuhtimispulte, millega seni tooteid juhiti.

Kui juhite kõiki tooteid (või mõnda toodet) 2-suunalise kaugjuhtimispuldiga (võimaldab tagasisidet), siis järgige juhiseid jaotises 2a. 
Kui juhite tooteid ainult 1-suunalise kaugjuhtimispuldiga, siis järgige juhiseid jaotises 2b. 

 

2a: Sidumine 2-suunalise kaugjuhtimispuldi kasutamise korral


(KLR 200 korral)
 
 1. Valmistage 2-suunaline kaugjuhtimispult (KLR 200) ette toodete koopia saatmiseks lüüsi:
  Lülitage kaugjuhtimispult sisse (maja ikoon paremas alanurgas) ja valige "More > New product > Copy control pad > Next".
  Seejärel jätkake lüüsiga.
(1) Täpsem info
(2) Uus toode
(3) Puutetundliku juhtpuldi kopeerimine
(4) Järgmine
(lüüs)

2. Seadke lüüs toodete vastuvõtmise režiimile: 
Vajutage korraks (alla 2 sekundi) lüüsi vasakut võtmeikooniga nuppu. Vastav märgutuli vilgub mitu korda roheliselt, mis osutab toodete kopeerimisele.

3. Oodake, kuni märgutuli lõpetab vilkumise. See kinnitab, et uute toodete kopeerimine on lõppenud. Edukat kopeerimist näitab ka kaugjuhtimispuldile ilmuv teade.
 
Veidi aja pärast peavad Teie tooted automaatselt ilmuma rakenduses "Home".

 

2b: Sidumine 1-suunalise kaugjuhtimispuldi kasutamise korral

(KLI 3xx / KLI 110 / KUR korral)

 1. Valmistage tooted kaugjuhtimispuldi (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) abil ette lüüsis registreerimiseks:
  Hoidke all seadistusnuppu (kaugjuhtimispuldi küljel) või lähtestamisnuppu "Reset" (kaugjuhtimispuldi tagaküljel) vähemalt 10 sekundit, kuni aknad,  kardinad või aknakatted hakkavad avanema ja sulguma. Seejärel jätkake lüüsiga.

(lüüsis)

2. Lüüsi seadistamine toote registreerimise režiimile:
Hoidke pikalt (umbes 10 sekundit) all lüüsi keskmist nuppu "Settings", kuni vastav märgutuli hakkab siniselt vilkuma.
 
3. Oodake, kuni märgutuli lõpetab vilkumise. See kinnitab, et uute toodete kopeerimine on lõppenud. Veidi aja pärast peavad Teie tooted nüüd automaatselt ilmuma rakendusse "Apple Home".

3: Sensorlüliti ja lahkumislüliti sidumine


Sensor- ja lahkumislüliti lüüsiga sidumise ettevalmistamiseks tuleb:
 1. Koguge kokku kõik sensor- ja lahkumislülitid, mida soovite lüüsiga siduda ning seadke need lüüsi lähedale (kuni 1 meetri kaugusele).

 2. Avage lülitite korpused väikese lapikkruvikeerajaga. Pange kruvikeeraja kahte avasse toote mõlemal küljel. Toote avamiseks tõstke kruvikeerajat ettevaatlikult üles (esikülje poole). Seejärel jätkake lüüsiga.
Märkus. Kui patareid on juba sisse pandud, siis tuleb need eemaldada kõikidest lülititest ning enne jätkamist oodata 30 sekundit.
(lüüsis)

Sensor- ja lahkumislüliti lüüsiga sidumiseks tuleb: 

3. Seada lüüs lüliti registreerimise režiimile:
Hoidke pikalt (umbes 10 sekundit) all lüüsi keskmist nuppu "Settings", kuni vastav märgutuli hakkab siniselt vilkuma.
Nüüd pöörduge tagasi lülitite juurde.

4. Pange kõikidesse lülititesse patareid samal ajal. Sidumise lõpuni peab kõikidel toodetel vilkuma roheline märgutuli.

5. Oodake, kuni märgutuli lüüsi tagaküljel lõpetab vilkumise. See kinnitab, et toodete registreerimine on lõppenud. Veidi aja pärast peavad Teie tooted automaatselt ilmuma rakenduses "Home". Kui kõik lülitid ei ilmu rakenduses "Home", siis eemaldage tuvastamata toodetest patareid ja korrake samme 3–5.

6. Pange kõikide lülitite korpused uuesti kokku, klõpsates kokku nende esi- ja tagaküljed.
Kui tooted kinnitatakse seinale kruvidega, siis kinnitage enne toote kokkupanekut seinale korpuse tagakülg.

Pärast seda saate kohandada VELUXi toodete, sensorite ja lüüsi nimesid ning lisada neid ruumidele, tsoonidele, stseenidele ja automaatrežiimidele.

Nüüd olete valmis VELUXi toote juhtimiseks Apple`i rakenduses "Home" või andes häälkäsklusi Sirile.