Isikuandmete terviklikkuse kaitse on meie esmatähtis ülesanne. Soovime, et oleksid teadlik, milliseid isikuandmeid kogume ja miks, kuidas neid kasutame ning millised on Sinu valikud ja võimalused. VELUX Eesti OÜ vastutab Sinu isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise eest.

Kontaktandmed

VELUX Eesti OÜ isikuandmete kaitse eest vastutav isik on Helen Veide.
E-post: helen.veide@velux.com
Telefon: 621 7790

Privaatsuspoliitika muutmine

VELUX Eesti OÜ võib privaatsuspoliitikat ja andmete kasutamise nõusolekut vajaduse korral oma äranägemisel muuta ja ajakohastada. Muudetud versioonid avaldatakse VELUX Eesti OÜ kodulehel.
Viimane versioon on koostatud 30.04.2018.