TULEVIKUPLAAN SAAB ALGUSE MEIE MINEVIKUST

Koos WWFiga (World Wide Fund for Nature) püüame kinni oma aastate jooksul tekitatud CO2 heitmed metsa säilitamise kaudu.

Metsaprojektid koos WWFiga metsade taastamiseks ja säilitamiseks süsiniku püüdmise eesmärgil
 Võtame endale kohustuse edaspidi vähendada oma heitkoguseid, et saavutada Pariisi kokkuleppe 1,5 °C eesmärk
WWF ja VELUX Groupp