Suitsu ja kuumust eemaldavad aknad

Loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavaid luuke kasutatakse tavaliselt üldsissepääsude – nagu trepikojad või ühendused juurdeehitustega – juures, aga ka tööstushoonetes ja kontorites. Suitsueemaldusaken aktiveerub kas suitsuanduri toimel automaatselt või klaasiga häirenupu vajutamisel manuaalselt. Igapäevase mugavuse tagamiseks saab aktiveerida loomuliku ventilatsiooni, vajutades selleks juhtimissüsteemi sissehitatud lülitit või valikvarustusse kuuluvat seinalülitit.

hea soojapidavus
katuseakna välisvaade
sertifitseeritud aken

Silmapaistev energiatõhusus

Uues tõhusas soojustussüsteemis on õhukindluse parandamiseks lisaks kuumtöödeldud puitsisule kasutatud eritihendit, mis vähendab soojakadu ja energiatarbimist. VELUX suitsueemaldusaken on saadaval ka kolmekordse klaaspaketiga, mis tagab parima soojapidavuse (ainult valitud turgudel, kehtiv alates 1/1/2015).

Sama väljanägemisega kui teised VELUX katuseaknad

VELUX suitsueemaldusakende välisilme on samasugune, kui standardsetel VELUX katuseakendel – see kindlustab samale katusele paigaldamisel harmoonilise väljanägemise (kui deflektorid pole nõutavad).

Katsetatud ja sertifitseeritud

VELUX suitsueemaldussüsteemid on katsetatud ja sertifitseeritud vastavalt standardile EN ISO 12101-2 katusekallete 15°–90° jaoks. Saadaval tuuledeflektoriteta, kui nõuetes on määratletud ava geomeetriline pindala, ja tuuledeflektoritega, kui määratletud on aerodünaamiline pindala. Vastavusdeklaratsiooni kohta saab rohkem lugeda siit.