VELUX ACTIVE with NETATMO kasutamise nõuanded ja KKK

Frequently asked questions

Jah, rakendusega on võimalik vihmaandurit ajutiselt eirata. Kui esimest korda akna avate, liigub see ventilatsiooniasendisse ja teid teavitatakse, et sajab. Kui akna asendiliuguri abil uuesti avate, lubatakse teil see avada kuni 50% ulatuses. Pärast 15 minutit sulgub aken taas automaatselt, et kaitsta tuba vihma eest.

Märkus. Vihmaandurit POLE võimalik eirata vanemate elektriliste akende ja lamekatuseakende puhul.
VELUX ACTIVE’ILE saab lisada kuni viis lahkumislülitit lüüsi kohta. Kui on vaja üle viie lüliti, peate jaotama oma maja kaheks ning kasutama mõlema majaosa jaoks eraldi lüüsi.
Asetage lüüs oma kodus kesksele asukohale, et tagada stabiilne juhtmevaba ühendus kõigi VELUXi toodete ja Wi-Fi ruuteriga. Wi-Fi signaali tugevust saab vaadata, kui sisestate VELUXi rakendusse „Seaded > Koduhaldus“. Pärast optimaalse asukoha määramist saate paigaldada lüüsi seinale, kasutades paigaldusklambrit.

Kui soovite tervislikuma sisekliima saamiseks kasutada VELUX ACTIVE juhtimissüsteemi, aga Teil ei ole elektrilist katuseakent, saate käsitsi avatavale aknale lisada päikeseenergial töötava ajamiga täienduskomplekti. Täpsem info elektriliste komponentide hiljem paigaldamise ja kokkusobivuse kohta on toodud meie kodulehel.

 

Lüüsi ühendamiseks uue Wi-Fi ruuteriga avage rakenduse menüü "Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi". Nüüd juhendatakse Teid uuesti, kuidas sisestada Wi-Fi ruuteri ID-koodi.

Täpsete mõõtmiste jaoks parimate tingimuste tagamiseks tuleb sensorlüliti paigutada järgmiste juhiste kohaselt:
  - paigutage sensorlüliti seinal mugavale kõrgusele (90–170 cm)
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada välisseina siseküljele
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada otsese päikesekiirguse mõjupiirkonda
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada küttekeha ega radiaatori kohale
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada kardina, mööbli või muu takistuse taha.

Lukustusnuppu ja lahkumislülitit kasutatakse VELUX ACTIVE’I sisekliima juhtsüsteemi seadistamiseks turvarežiimile (eemal), kui teid pole kodus. Teie aknad on siis piiratud klappventilatsiooniga / ei saa avada (klappideta aknad). Kui vajutate „lukk suletud“, saate määrata turva-/eemalolekurežiimi. Kui vajutate „lukk avatud“, saate määrata tava-/kodurežiimi. 

Märkus. Rakenduses olekute seadistamine on sama, mis lahkumislüliti vajutamine.
Kui lüüs on paigaldatud, leiate MAC-aadressi rakendusest Settings > Home management > Gateway > MAC address (see on 12-kohaline kood: 70: ee :50: xx: xx: xx).
Kui lüüsi paigaldatud ei ole, on MAC-aadressi võimalik vaadata lüüsi tagaküljelt. Otsige 7-kohalist koodi (g:xx:xx:xx), see on lüüsi seerianumbri viimane osa, mis paikneb kolmandal real.
Saate kasutada rakendust või kaugjuhtimispulti, et liigutada oma VELUXi akent või aknakatet soovitud asendisse. Valige rakendusest soovitud tuba ja kerige alla, kuni näete toodet, mida soovite liigutada. Libistage juhtribal nuppu, et määrata soovitud asend. Liikumise alustamiseks laske nupp lahti. Liikumist on alati võimalik peatada, kui vajutate Stopp-nuppu.

Märkus. Toodet on võimalik kiiresti reguleerida, kui vajutada liuguri mõlemal küljel olevaid tooteikoone – toode läheb siis kohe lõppasendisse.

VELUX ACTIVE juhtimissüsteemile täiendava sensorlüliti lisamiseks avage rakenduse menüü "Settings > Install new products > Install additional switch" ja järgige juhiseid.

Guidance for setup


Ühilduvus

Rakendus töötab operatsioonisüsteemides: iOS 9.0 (või uuem), selle saab alla laadida Apple AppStore'ist. Android 5.0 (või uuem), selle saab alla laadida Google Play-st. Rakendust kasutatakse VELUX App Controli ja VELUX ACTIVE with NETATMO jaoks.
Ühe lüüsiga saate ühendada kuni 15 kasutajat.
Rakendusega saab juhtida kuni 5 erinevat kodu.
VELUX ACTIVE with NETATMO-t ja VELUX App Controli saab kasutada ainult Wi-Fi-personaalvõrgus. Seda ei saa konfigureerida avalikus internetipunktis või ettevõtte võrgus. Vaja on 2,4 GHz (802.11 b/g/n) Wi-Fi-võrku andmeturbeprotokolliga WEP, WPA või WPA2-Personal.
VELUX ACTIVE'i ja VELUX App Controli abil saab juhtida kuni 200 toodet. Apple HomeKit toetab kuni 100 toote juhtimist.

Kui soovite tervislikuma sisekliima saamiseks kasutada VELUX ACTIVE juhtimissüsteemi, aga Teil ei ole elektrilist katuseakent, saate käsitsi avatavale aknale lisada päikeseenergial töötava ajamiga täienduskomplekti. Täpsem info elektriliste komponentide hiljem paigaldamise ja kokkusobivuse kohta on toodud meie kodulehel.

 

VELUX ACTIVE’ILE saab lisada kuni kümne sensorit lüüsi kohta. Kui on vaja üle kümne sensori, peate jaotama oma maja kaheks ning kasutama mõlema majaosa jaoks eraldi lüüsi.
VELUX ACTIVE’ILE saab lisada kuni viis lahkumislülitit lüüsi kohta. Kui on vaja üle viie lüliti, peate jaotama oma maja kaheks ning kasutama mõlema majaosa jaoks eraldi lüüsi.
Alates tänasest on VELUX ACTIVE with NETATMO ühilduv Apple HomeKiti ja Google Home’iga. Amazon Alexat ei toetata veel, kuna Amazon ei paku enda lahenduse osana aknaid puudutavat oskust. See tähendab, et Amazon Alexa ei suuda oma süsteemist aknaid avada ja sulgeda.

Seadistamine

VELUX ACTIVE with NETATMO leiab ainult VELUXI tooteid (ja valitud Somfy tooteid), kasutades io-homecontroli juhtmevaba sideprotokolli. 
Horisontaalsed markiisid ei ole ühilduvad.
TÄHTIS! Veenduge enne paigaldamise alustamist, et Teie VELUXI pult või seinalüliti oleks tootega õigesti ühendatud ja toimiks täielikult. ÄRGE lähtestage oma lüüsi, kui te pole kontrollinud kõiki järgmisi etappe.

Kuvari ja tagasisidega puldi kasutamine (kahepoolne)
1. Kontrollige, kas kõiki juhtpuldi tuvastatavaid tooteid saab juhtida kohast, kus lüüs asub. 
- Kui saate teate „kontakt puudub“, liikuge tootele lähemale ja proovige uuesti. Kui see toimib, asetage lüüs sellele kohale.
- Kui saate teate „vale turvavõti“, kontrollige juhtpuldi juhiseid selle kohta, kuidas luua uut kehtivat turvavõtit.
2. Kontrollige, kas te saate juhtida (master control) kogu maja või eri ruume.
- Kui saate juhtida kogu maja, siis kasutage seda alati toote registreerimiseks.
- Kui saate juhtida eri ruume, hakake lisama oma ACTIVE’ISSE esimese juhtpuldi tooteid ja lõpetage seadistus ainult nende toodetega. Ülejäänud toodete lisamiseks valige „Seaded > Installige uued tooted > Installige uus aken > Järgmine“ ja järgige rakenduse juhiseid. Märkus. Kaugjuhtimise juhised on veidi erinevad, sest ühtlustate nüüd turvavõtmeid protsessi ajal.
3. Kontrollige, kas olete valinud rakenduses õige juhtvaliku (ühepoolsed juhtvalikud leiab siis, kui vajutada nuppu „Mul pole neid kaugjuhtimisvalikuid“).
4. Proovige rakendus sulgeda ja taasavada, et näha, kas installimine jäi pooleli. Kui jäi, siis lõpetage installimine.

Tagasisideta seinalüliti (ühepoolne) VÕI eri juhtpultide kombinatsiooni (ühe- või kahepoolsed) kasutamine
1. Kontrollige, kas teie toodetega on seotud kahepoolseid juhtpulte. Kui on, kasutage neid toodete lüüsi lisamisel (vt eestpoolt).
2. Kontrollige, kas kõiki seinalüliti tuvastatavaid tooteid saab juhtida kohast, kus lüüs asub. - Kui te ei saa tooteid juhtida, liikuge tootele lähemale ja proovige uuesti. Kui see toimib, asetage lüüs sellele kohale. Vastasel juhul kontrollige juhtpuldi juhiseid selle kohta, kuidas paaristada seinalüliti tootega.
3. Kontrollige, kas toode liigub edasi-tagasi ja registreerimine on valmis. Selleks vajutage seinalülitil käigunuppu (vanematel juhtpultidel lähtestamise nuppu). Kui toode ei liigu, vajutage seinalülitil uuesti käigunuppu (vanematel juhtpultidel lähtestamise nuppu).
4. Kontrollige, kas olete valinud rakenduses õige juhtvaliku (ühepoolsed juhtvalikud leiab siis, kui vajutada nuppu „Mul pole neid kaugjuhtimisvalikuid“).
5. Proovige rakendus sulgeda ja taasavada, et näha, kas installimine jäi pooleli. Kui jäi, siis lõpetage installimine.

Kui eelmised etapid ei lahenda teie probleemi, siis olete sunnitud taastama tehaseseaded oma VELUXI tootele, mida lüüs ei leidnud. Pange tähele, et tehaseseadete taastamiseks peab teil olema oma tootele füüsiline juurdepääs. 
Kui toode on lähtestatud, siis ei toimi enam ükski selle toote varasematest juhtpultidest. Seetõttu peate oma juhtpuldi tootega uuesti paaristama – palun vaadake akna/lisavarustuse juhiseid selle kohta, kuidas toodet lähtestada ja pärast juhtpuldiga paaristada.
VELUX ACTIVE with NETATMO ja VELUX App Control leiab ainult VELUXi tooteid (ja valitud Somfy tooteid), kasutades io-homecontroli juhtmevaba sideprotokolli.
Horisontaalsed markiisid ei ole ühilduvad.

TÄHTIS! Veenduge enne paigaldamise alustamist, et Teie VELUXi kaugjuhtimispult või seinalüliti oleks tootega õigesti ühendatud ja toimiks täielikult. ÄRGE lähtestage oma lüüsi, kui te pole kontrollinud kõiki järgmisi etappe.

Ekraani ja tagasisidega kaugjuhtimispuldi kasutamine (kahepoolne)
1. Kontrollige, kas kõiki kaugjuhtimispuldi tuvastatavaid tooteid saab juhtida kohast, kus lüüs asub.
- Kui saate teate „kontakt puudub“, liikuge tootele lähemale ja proovige uuesti. Kui see toimib, asetage lüüs sellele kohale.
- Kui saate teate „vale turvavõti“, kontrollige kaugjuhtimispuldi juhiseid selle kohta, kuidas luua uut kehtivat turvavõtit.
2. Kontrollige, kas te saate juhtida (master control) kogu maja või eri ruume.
- Kui saate juhtida kogu maja, siis kasutage seda alati toote registreerimiseks.
- Kui saate juhtida eri ruume, hakake lisama oma rakendusse esimese kaugjuhtimispuldi tooteid ja lõpetage seadistus ainult nende toodetega. Ülejäänud toodete lisamiseks valige „Seaded > Installige uued tooted > Installige uus aken > Järgmine“ ja järgige rakenduse juhiseid. Märkus. Kaugjuhtimispuldi juhised on veidi erinevad, sest ühtlustate nüüd turvavõtmeid protsessi ajal.
3. Kontrollige, kas olete valinud rakenduses õige juhtvaliku (ühepoolsed juhtvalikud leiab siis, kui vajutada nuppu „Mul pole neid kaugjuhtimisvalikuid“).
4. Proovige rakendus sulgeda ja taasavada, et näha, kas installimine jäi pooleli. Kui jäi, siis lõpetage installimine.

Tagasisideta seinalüliti (ühepoolne) VÕI eri kaugjuhtimispultide kombinatsiooni (ühe- või kahepoolsed) kasutamine
1. Kontrollige, kas teie toodetega on seotud kahesuunalisi kaugjuhtimispulte. Kui on, kasutage neid toodete lüüsi lisamisel (vt eestpoolt).
2. Kontrollige, kas kõiki seinalüliti tuvastatavaid tooteid saab juhtida kohast, kus lüüs asub. Kui te ei saa tooteid juhtida, liikuge tootele lähemale ja proovige uuesti. Kui see toimib, asetage lüüs sellele kohale. Vastasel juhul kontrollige kaugjuhtimispuldi juhiseid selle kohta, kuidas paaristada seinalüliti tootega.
3. Kontrollige, kas toode liigub edasi-tagasi ja registreerimine on valmis. Selleks vajutage seinalülitil käigunuppu (vanematel kaugjuhtimispultidel RESET nuppu). Kui toode ei liigu, vajutage seinalülitil uuesti käigunuppu (vanematel kaugjuhtimispultidel lähtestamise nuppu).
4. Kontrollige, kas olete valinud rakenduses õige juhtvaliku (ühepoolsed juhtvalikud leiab siis, kui vajutada nuppu „Mul pole neid kaugjuhtimisvalikuid“).
5. Proovige rakendus sulgeda ja taasavada, et näha, kas installimine jäi pooleli. Kui jäi, siis lõpetage installimine.

Kui eelmised etapid ei lahenda teie probleemi, siis olete sunnitud taastama tehaseseaded oma VELUXi toodetele, mida lüüs ei leidnud. Pange tähele, et tehaseseadete taastamiseks peab teil olema oma tootele füüsiline juurdepääs.
Kui toode on lähtestatud, siis ei toimi enam ükski selle toote varasematest juhtpultidest. Seetõttu peate oma juhtpuldi tootega uuesti paaristama – palun vaadake akna/lisavarustuse juhiseid selle kohta, kuidas toodet lähtestada ja pärast juhtpuldiga paaristada.
Kui lüüs on paigaldatud, leiate MAC-aadressi rakendusest Settings > Home management > Gateway > MAC address (see on 12-kohaline kood: 70: ee :50: xx: xx: xx).
Kui lüüsi paigaldatud ei ole, on MAC-aadressi võimalik vaadata lüüsi tagaküljelt. Otsige 7-kohalist koodi (g:xx:xx:xx), see on lüüsi seerianumbri viimane osa, mis paikneb kolmandal real.
iOSi seadmete (Apple) puhul kasutage Apple’i App Store’i, Androidi seadmetega Google Play poodi. Kirjutage otsingusse VELUX ACTIVE with NETATMO ja laadige rakendus alla. Seda rakendust kasutatakse nii VELUX ACTIVE'i kui ka VELUX App Controli jaoks.
Jah, see on võimalik, aga soovitame sensori paigaldada igasse ruumi. Nii saavutate VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteemiga parima tulemuse. Sensori registreerimise saate paigaldamise ajal vahele jätta. Selleks tuleb valida "It’s done" (tehtud), kui rakendus palub paigaldada lülititesse patareid, ja vajutada "All my switches are here" (kõik lülitid on siin) otsingu lõppemise järel näidataval ekraanipildil.
Uue kasutaja lisamiseks olemasolevale VELUX ACTIVE'i või VELUX App Controli lahendusele on kaks viisi.
1. Uus kasutaja saab konto e-posti ja salasõna kohta andmed ning lihtsalt logib olemasoleva kasutajaga samale kontole sisse.
2. Olemasolev kasutaja saab kutsuda uue kasutaja ja anda talle juurdepääsu. Seda tehakse rakenduses järgmiselt: „Seaded > Külalise haldamine > Kutsu kasutajat“.

Märkus. Et tagada VELUX ACTIVE'i ja VELUX App Controli turvalisus, peab uus kasutaja saama täieliku juurdepääsu jaoks lüüsist autentimisvõtme (vajutage toa ekraanil punast häireriba ja järgige rakenduse juhiseid).
Saate rakenduse oma uues seadmes alla laadida ja oma olemasolevale kontole sisse logida.

Märkus. Et tagada VELUX ACTIVE'i ja VELUX App Controli turvalisus, peab uus kasutaja saama täieliku juurdepääsu jaoks lüüsist autentimisvõtme (vajutage toa ekraanil punast häireriba ja järgige rakenduse juhiseid).
Jah, juurdepääs VELUX ACTIVE'ile ja VELUX App Controlile on võimalik iga Apple'i või Androidi nutiseadmega.
Lüüsi toitekaabli ühenduskoha lähedal peab olema näha valge märgutuli. Kontrollige, et toitejuhe on lüüsiga ühendatud ja toitelüliti on sisselülitatud asendis „On“. Kui on juba ühendatud, siis tuleb lüüs 10 sekundiks lahti ühendada ja siis uuesti ühendada.
Asetage lüüs oma kodus kesksele asukohale, et tagada stabiilne juhtmevaba ühendus kõigi VELUXi toodete ja Wi-Fi ruuteriga. Wi-Fi signaali tugevust saab vaadata, kui sisestate VELUXi rakendusse „Seaded > Koduhaldus“. Pärast optimaalse asukoha määramist saate paigaldada lüüsi seinale, kasutades paigaldusklambrit.
Lüüsi väljavahetamise korral tuleb luua uus paigaldis. Turvalisuse tagamiseks ei ole võimalik infot ühest lüüsist teise üle kanda, aga uue lüüsi jaoks saate säilitada olemasoleva VELUXi konto.
VELUX ACTIVE'i või VELUX App Controli ühendamiseks peab teil olema 2,4 GHz (b/g/n) Wi-Fi ühendus. Kui kasutate topeltsagedusega Wi-Fi ruuterit, veenduge, et 2,4 GHz ja 5 GHz võrkudel oleks erinevad nimed (SSID). Kui kasutate Wi-Fi repiitereid, pikendeid või võimendeid, veenduge, et ka igal pääsupunktil oleks ainulaadne nimi (SSID).
Lubatud võrguturve on kas Open, WEP, WPA või WPA2-personal (TKIP ja AES).

Ühildumatud Wi-Fi võrgud on:
- pordifiltriga avalikud ja ettevõtte võrgud;
- võrgud, mis kasutavad ainult 5 GHz sagedust;
- autentimisportaaliga võrgud.

Veenduge enne installimise alustamist, et teie nutitelefon oleks ühendatud toimivasse Wi-Fi võrku.
Seejärel järgige järgmisi juhiseid.

1. Taaskäivitage Wi-Fi ruuter ja nutitelefon.
2. Kontrollige, kas lüüs on vooluvõrku ühendatud (väike valge LED-tuli põleb toitejuhtme kõrval).
3. Kui teie võrgus on Wi-Fi võimendeid/repiitereid, kontrollige, et lüüs looks ühenduse tugevaima signaaliga pääsupunktiga ja pääsupunktil oleks ainulaadne nimi (SSID).

Kui eeltoodud etapid ei lahenda teie probleemi, kontrollige, kas teie VELUXi lüüsi saab ühendada kuumkohaga, mis luuakse teise 4G andmevõrku ühendatud telefoniga. Kui kuumkohtühendus on võimalik, kontrollige oma ruuteri seadeid, luues ruuteri häälestusleheküljel ühenduse (vt ruuteri kasutusjuhendit).

- Uuendage ruuter uusimale püsivara versioonile.
- Määrake lihtsam Wi-Fi salasõna ilma erimärkideta.
- Veenduge, et ruuteril ei oleks MAC-aadresside filtreerimine lubatud (või veenduge, et lüüs oleks valges nimekirjas).
- Kontrollige, et juurdepääsupiirangud (vanemlik kontroll jms) oleksid keelatud.
- Kontrollige, kas ruuteril on unerežiim. Kui on, siis keelake see funktsioon (väldib sagedast katkestamist/taasühendamist ja tagab stabiilse lüüsifunktsiooni).
- Keelake Wi-Fi kanali piirang (võimaldage automaatne valimine) või valige kanal 1, 6 või 11.
- Kontrollige, et 2,4 GHz oleks samuti lubatud, kui ruuter on topeltsagedusega ühilduv (VELUX ACTIVE with NETATMO ja VELUX App Control saab luua ühenduse ainult 2,4 GHz võrkudega). Proovige ka 5 GHz keelata.
- Veenduge, et UPnP oleks lubatud (see on soovituslik).
- Kontrollige, et kohtvõrgust raadiokohtvõrku leviedastus ja multiedastus ei oleks blokeeritud.
- Proovige asendada praegused DNS-serverid Google’i omadega (esmane: 8.8.8.8 / teisene: 8.8.4.4).
- Kontrollige, kas teie ruuteril on tulemüür/pordifilter. Kui on, avage port 25050 (TCP).
- Looge lüüsile selle MAC-aadressiga staatiline IP-aadress.
Ruuteri ja lüüsi vahelise Wi-Fi signaali tugevdamiseks võite lüüsi ja ruuteri teineteisele lähemale paigutada. Wi-Fi võrgule saate lisada ka Wi-Fi levialalaiendi.
Lüüsi ühendamiseks uue Wi-Fi ruuteriga avage rakenduse menüü "Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi". Nüüd juhendatakse Teid uuesti, kuidas sisestada Wi-Fi ruuteri ID-koodi.

Eemaldage patareid, vajutage mõnd kaugjuhtimispuldi nuppu ja pange patareid tagasi. Kaugjuhtimispuldi esiküljel peaks nüüd vilkuma roheline märgutuli. See tähendab, et elektritoide on õigesti ühendatud. Kui märgutuld näha ei ole või see on nõrk, tuleb paigaldada uued patareid.
 
Ühenduse tõrke korral paigutage sensorlüliti tuvastamise ajaks lüüsile lähemale (20–50 cm).

Täpsete mõõtmiste jaoks parimate tingimuste tagamiseks tuleb sensorlüliti paigutada järgmiste juhiste kohaselt:
  - paigutage sensorlüliti seinal mugavale kõrgusele (90–170 cm)
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada välisseina siseküljele
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada otsese päikesekiirguse mõjupiirkonda
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada küttekeha ega radiaatori kohale
  - sensorlülitit ei tohi paigaldada kardina, mööbli või muu takistuse taha.

Paigutage lahkumislüliti peasissepääsu lähedusse mugavale kõrgusele (90–120 cm). Lahkumislüliti saate paigutada oma kodu iga sissepääsu juurde.
Maksimaalne tööraadius sensori/lahkumislüliti ja lüüsi vahel on 300 m avatud pinnal või umbes 30 m siseruumides (läbi seinte ja lagede). 
Proovige lüüsi ja lülitit teineteisele lähemale liigutada, et parandada juhtmevaba võrgu signaalitugevust. Juhtmevaba võrgu leviala pikendit ei tohi kasutada.

Teie sensori lüliti on vaikimisi eelseadistatud kõigi toa akende reguleerimiseks. Kui toas ei ole elektrilisi aknaid, siis on kõik välised aknakatted reguleeritavad. Kui väliseid aknakatteid pole paigaldatud, siis on kõik sisemised aknakatted reguleeritavad. 

Saate seda vaikesätet oma rakenduses muuta järgmiselt: „Seaded > Koduhaldus > Tuba > Sensorlüliti > Reguleeritavad täiturid“. Sensorlülitist saab reguleerida ainult samas toas olevaid ja sama liiki tooteid.

 

VELUX ACTIVE juhtimissüsteemile täiendava sensorlüliti lisamiseks avage rakenduse menüü "Settings > Install new products > Install additional switch" ja järgige juhiseid.

VELUX ACTIVE juhtimissüsteemist sensorlüliti eemaldamiseks avage rakenduse menüü "Settings > Home management > Room > Sensor switch" ja valige "Remove product".
Sensorlüliti ühest ruumist teise paigutamiseks avage rakenduse menüü "Settings > Home management > Room > Sensor switch" ja valige "Move product".
Sensorlüliti saab juhtida tooteid ainult selles ruumis, kus lüliti ise paikneb. Toodete optimaalseks automaatjuhtimiseks ja VELUX ACTIVE'i võimaluste parimal viisil kasutamiseks on soovitatav paigaldada igasse ruumi eraldi sensorlüliti.
Väga suurte või keerulise ehitusega tubade puhul saab kasutada kaht sensorit. Kui ühes ruumis kasutatakse kaht sensorit, arvutatakse keskmine temperatuur, niiskus ja süsihappegaasi sisaldus ning saadud näitajaid kasutatakse automaatjuhtimise sisendina. Ka rakenduses kuvatakse keskmised väärtused. 
VELUX ACTIVE juhtimissüsteemile täiendava lahkumislüliti lisamiseks avage rakenduse menüü "Settings > Install new products > Install a new switch" ja järgige juhiseid.
Maksimaalne tööraadius VELUXI toote ja lüüsi vahel on 300 m avatud pinnal või umbes 30 m siseruumides (läbi seinte ja lagede). Leviala on võimalik kahekordistada (60 meetrini siseruumides), kui lisada io-homecontroli leviala pikendi KLF.
Ei, lihtsalt kopeerige oma akende ja aknakatete tunnused ühest (või mitmest) olemasolevast kaugjuhtimispuldist lüüsi. Kõik olemasolevad kaugjuhtimispuldid jäävad samaks.
Kui teie aken või aknakate tarniti koos seinalülitiga (kohalik juhtseade), peaksite alati alustama sellest, et seote selle seinalülitiga. Palun järgige seinalüliti kasutusjuhendit.

Kui teil on VELUXi puutetundlik juhtpult (KLR 200) või VELUXi ekraaniga pult (KLR 100), lisage ka sellele kaugjuhtimispuldile nimetatud aken või aknakate. Palun järgige kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.

Märkus. Kõigi toodete koondamine ühe kaugjuhtimispuldi alla lihtsustab teie VELUXi toodete kopeerimist VELUXi lüüsi.
Et lisada uus katuseaken või aknakate VELUX ACTIVE with NETATMO või VELUX App Controli juhtimissüsteemi, avage rakenduse menüü„Settings > Install new products > Install a new window“ ja järgige juhiseid.

Märkus. Enne uue toote VELUX ACTIVE süsteemi või VELUX App Controli lisamist peab see olema paaristatud VELUXi kaugjuhtimispuldiga.
Toote liigutamiseks ühest toast teise avage rakendus ja leidke „ Seaded > Koduhaldus > Tuba > Toode“ ning vajutage „Liiguta toode“. 
Teie VELUX ACTIVE’I lüüsi tarkvara (püsivara) uuendatakse automaatselt, kui antakse välja uued funktsioonid ja veaparandused. Uuenduste jaoks on vajalik, et lüüs töötaks pidevalt ja oleks ühendatud internetti.

Rakenduse kasutamine

VELUX App Control ja VELUX ACTIVE with NETATMO on mõlemad nutikad kodutooted, mis võimaldavad juhtida teie VELUXi aknaid ja tarvikuid teie nutitelefonist. Nende kahe toote erinevus on järgmine:

VELUX ACTIVE with NETATMO: selle toote abil saate oma kodu juhtida rakendusega. Saate oma VELUXi tooteid käsitsi juhtida mis tahes soovitud asendisse ning peale selle saate teha isiklike seadete põhjal ajastatud automatiseerimisi, näiteks mitu korda päevas soovite ruumi õhutada. Peale selle saate olenevalt sisekliimast teha nutikaid automaatjuhtimisvalikuid. Teie VELUX ACTIVE'i stardikomplekti kuuluv sisekliima sensorlüliti tuvastab teie kodu sisetemperatuuri, niiskuse ja CO2 taseme. Kui näidud jäävad väljapoole teie eelistatud vahemikku, tagab VELUX ACTIVE teie kodus alati tervisliku sisekliima säilitamiseks automaatselt ventilatsiooni ja päikesekaitse. 

VELUX App Control: selle toote abil saate samuti oma kodu juhtida rakendusega. Saate oma VELUXi tooteid käsitsi juhtida mis tahes soovitud asendisse ning peale selle saate teha isiklike seadete põhjal ajastatud automatiseerimisi, näiteks mitu korda päevas soovite ruumi õhutada. VELUX App Control'i ostmisel ei kuulu komplekti sisekliima sensorlüliti. Seetõttu EI saa te ühtegi nutikat automatiseerimist teha. Siiski saate alati oma VELUX App Controlile andureid lisada, kui soovite, ja uuendada see VELUX ACTIVE'i tooteks. 

Mõlemat toodet juhitakse teie rakenduste poes sama rakendusega VELUX ACTIVE with NETATMO. 
Punane täpp seadete ikooni kõrval näitab, et VELUX ACTIVE with NETATMO või VELUX App Controli kohta on uudiseid. Te saate oma rakenduse uute funktsioonide või uuenduste kohta teavet, kui avate seaded ja vaatate jaotist „Mis on uut?“. Pärast teabe lugemist täpp kaob kuni uue teabe tekkimiseni.
VELUX ACTIVE'i ja VELUX App Controli kasutustingimuste vaatamiseks klõpsake siia.
siia

Rakendus VELUX ACTIVE näitab pidevalt, milline on õhu kvaliteet Teie kodus. Ruumi lehel näete selle ruumi andurite mõõdetud temperatuuri, niiskust ja CO2-taset.

Minge toa lehele, et vaadata teatud toa praegust temperatuuri, niiskust ja CO2 sisaldust. Vahetage tuba, et näha mõne teise toa näitajaid. 
Teine variant on vajutada iOS-seadmel teadet, et näha ruumi praeguseid näitajaid ja muuta automaatika seadeid.
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO soovituste kohaselt on sobiv ruumitemperatuur 17–26 °C. Siis on takistatud selles ruumis kondensatsiooni ja hallituse teke ning vedelikukaotus inimestel.
Temperatuuri mõõtühiku (Celsius või Fahrenheit) valimiseks avage rakenduse menüü "Settings > My account > Unit system" ja valige soovitud ühik.
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO soovituste kohaselt on hea niiskusetase ruumis 40–60% (veeauru sisaldus õhus).
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO juhiste kohaselt on hea CO2-tase alla 1150 ppm.
Patarei laetuse taseme või sensorlüliti signaali tugevuse kontrollimiseks avage rakenduse menüü "Settings > Home management > Room > Sensor switch".
 
Patarei laetuse taseme või lahkumislüliti signaali tugevuse kontrollimiseks avage rakenduse menüü "Settings > Home management > Room > Departure switch".
 
Lüüsi jaoks vajaliku Wi-Fi-signaali tugevuse kontrollimiseks avage rakenduse menüü "Settings > Home management > Gateway".
Teise kodu vaatamiseks rakenduses vajutage avalehel kodu nime ja valige soovitud kodu.
Kui olete unustanud oma VELUX'i konto salasõna, valige sisselogimise lehel "Forgot your password?" ja järgige e-postiga saabuvaid juhiseid. Kui Te ei saanud e-kirja, kontrollige spämmikausta.
Uue kasutaja kutsumiseks ja talle juurdepääsu andmiseks avage rakenduse menüü "Settings > Guest management > Invite a user".
Versiooniuuenduse korral saate automaatse teavituse. Kui Teil ei ole automaatne värskendamine sisse lülitatud, saate värskenduda allalaadimiste lehel.
Saate kasutada rakendust või kaugjuhtimispulti, et liigutada oma VELUXi akent või aknakatet soovitud asendisse. Valige rakendusest soovitud tuba ja kerige alla, kuni näete toodet, mida soovite liigutada. Libistage juhtribal nuppu, et määrata soovitud asend. Liikumise alustamiseks laske nupp lahti. Liikumist on alati võimalik peatada, kui vajutate Stopp-nuppu.

Märkus. Toodet on võimalik kiiresti reguleerida, kui vajutada liuguri mõlemal küljel olevaid tooteikoone – toode läheb siis kohe lõppasendisse.
Kui soovite toodet peatada selle töötamise ajal, kasutage kaugjuhtimispulti või rakendust. Vajutage Stopp-nuppu kas avalehel või rakenduse toa lehel.
Automaatse juhtimise ajutiseks peatamiseks on kaks viisi:
- juhtige toode käsitsi kas rakendusest või VELUXi kaugjuhtimispuldist uude asendisse. See eraldab toote automaatsest juhtimisest kuni järgmise automaatse juhtimiseni.
- kasutage juhtsüsteemi parempoolses ülaosas olevat osa (kolm täppi), et selle toa kõik automaatse juhtimise toimingud peatada. Automaatse juhtsüsteemi taaskäivitamiseks valige juhtsüsteemis „Taaskäivita“ või oodake, et järgmine automaatjuhtimine algaks.

Et avada akent fikseeritud tuulutusasendisse, libistage nuppu juhtribal horisontaalselt kuni fikseeritud tuulutusasendi ikoonini.

Märkus. Fikseeritud tuulutusasendi ikooni ei ole näha, kui Teie aknal ei ole tuulutusklappi.

Aknale paigaldatud tarvikud kuvatakse samuti rakenduses koos aknaga. Kindla toote leidmiseks valige aknaga tuba ja kerige alla, kuni näete akna või aknakatte juhtliugurit.
Rakenduses pole võimalik luua isiklikku tooterühma.
Kui soovite kõiki sama liiki tooteid toas juhtida, valige sensori väärtuste all asuv toa ekraan ja rühma valik. Liuguri asendi muutmisel reguleerite nüüd kõiki seda liiki tooteid. Isikliku kontrolli saamiseks valige suvand „Seade“.

Kõiki sama liiki tooteid on võimalik reguleerida ka toa sisekliima sensorlülitist. See reguleerib alati aknaid, aknakatteid ja kardinaid.
Kõigi rakendusest saadetud käskude jaoks on vaja internetiühendust teie mobiiliseadme ja lüüsi vahel. Kui see sideühendus katkeb, ei saa te rakendust kasutada, kuni ühendus taastatakse. Lüüs jätkab ilma internetiühenduseta ise automaatset juhtimist kaks päeva. Siis lüüs peatub, sest ilmaandmeid pole uuendatud.
Saate automaatse juhtimise seadeid igal ajal muuta. Seadete muutmiseks avage rakendus ja leidke „Seaded > Ajakava ja automatiseerimine“ ning sisestage oma eelistused iga toa kohta eraldi.
Jah, rakendusega on võimalik vihmaandurit ajutiselt eirata. Kui esimest korda akna avate, liigub see ventilatsiooniasendisse ja teid teavitatakse, et sajab. Kui akna asendiliuguri abil uuesti avate, lubatakse teil see avada kuni 50% ulatuses. Pärast 15 minutit sulgub aken taas automaatselt, et kaitsta tuba vihma eest.

Märkus. Vihmaandurit POLE võimalik eirata vanemate elektriliste akende ja lamekatuseakende puhul.
Jah, rakendusega on võimalik vihmasensorit ajutiselt eirata. Kui esimest korda akna avate, liigub see ventilatsiooniasendisse ja teid teavitatakse, et sajab. Kui akna asendiliuguri abil uuesti avate, lubatakse teil see avada kuni 50% ulatuses. Pärast 15 minutit sulgub aken taas automaatselt, et kaitsta tuba vihma eest.

Märkus. Vihmasensorit POLE võimalik eirata vanemate elektriliste akende ja lamekatuseakende puhul.
Rakendus teavitab teid automaatselt, kui on vaja asendada mis tahes sensorid või lahkumislüliti patareid. Kui soovite muuta standardteavitusi, saate hallata kõiki VELUX ACTIVE’I teavitusi, avades rakenduse ja otsides üles  „Seaded > Teavitused“. Uute teavituste loomine VELUX ACTIVE’IS ei ole võimalik.
VELUX ACTIVE with NETATMO ja VELUX App Controli standardseid teateid saate hallata rakenduse menüüs "Settings > Notifications". Praegu ei ole võimalik koostada uusi VELUX ACTIVE'i või VELUX App Controli teateid.

Avalehel on aknakatete kiireks ja mugavaks juhtimiseks kaks punast nuppu (päikese ja kuu sümboliga). Päikese sümboliga nupu vajutamise korral avanevad kodu kõik aknakatted ("Good morning"). Kuu sümboliga nupu vajutamise korral sulguvad kodu kõik aknakatted ("Good night").

Jah, te saate muuta „Lukustust“, et lasta lahkudes alla kõik aknakatted, või muuta programmi „Head ööd“ sisu, et sulgeda aknakatete allalaskmisel ka kõik aknad. Sisu muutmiseks avage rakendus ja leidke „Seaded > Kiirtoimingud“.
Lukustusnuppu ja lahkumislülitit kasutatakse VELUX ACTIVE’I sisekliima juhtsüsteemi seadistamiseks turvarežiimile (eemal), kui teid pole kodus. Teie aknad on siis piiratud klappventilatsiooniga / ei saa avada (klappideta aknad). Kui vajutate „lukk suletud“, saate määrata turva-/eemalolekurežiimi. Kui vajutate „lukk avatud“, saate määrata tava-/kodurežiimi. 

Märkus. Rakenduses olekute seadistamine on sama, mis lahkumislüliti vajutamine.
VELUX ACTIVE with NETATMO ja VELUX App Control ei lase volitamata kasutajatel teie kodu avada. Avamiseks on vaja, et lüüs saadab teie nutitelefonile kindla autentimisvõtme. Kasutajad, kellel puudub see võti, ei saa kodu oma rakendusest avada.

Võtme saamiseks on kaks viisi:
- võti saadakse automaatselt lüüsi paigaldamisel;
- võti on võimalik saada, kui vajutada punast häireriba „Autentimine on nõutav“ ja seejärel järgida juhiseid.
(Veenduge, et nutitelefon ja lüüs oleks teineteise lähedal (umbes 20 cm) ning ühendatud samasse Wi-Fi võrku.)

Turvavõti on turvalisuse eesmärgil salvestatud nutitelefoni. Kui te vahetate oma nutitelefoni või seadet või logite oma kontolt välja, peate saama uue turvavõtme.

Märkus. Saate oma kodu alati avada, kui kasutate lahkumislülitit.
Kui juhtimiskäsk saabub VELUX ACTIVE seinalülitist, tõlgendab VELUX ACTIVE seda volitatud kasutajana ja loeb kodu lukustuse avamise turvaliseks.

Mõõtmised ja automatiseerimine

Kõiki VELUX ACTIVE’I automaatikasüsteeme saab kohandada teie isiklike eelistuste järgi. Kui soovite suurendada või vähendada sisekliimaparameetrite tundlikkust või määrata passiivse perioodi, tuleb avada rakendus ja leida „Seaded > ACTIVE’I juhtsüsteem“.
Ilmastikuandmeid kasutatakse selleks, et reguleerida akna avamise aega ja ulatust toa õhutamisel. VELUX ACTIVE’IL on automaatne automatiseerimispiirang, et vältida akende/aknakatete liigset liigutamist päeval ja ekstreemseid sisekliima muutusi (külm, tuul jms) ning takistada toodete kasutamist, kui sisekliimat ei ole võimalik parandada. Ilmastikuandmeid kasutatakse ka aknakatete allalaskmise perioodide arvutamiseks, et vältida võimalikku ülekuumenemist.
Kui tuppa paigaldatakse sisekliimasensor ja rakenduses aktiveeritakse automaatkäsk, reguleerib VELUX ACTIVE automaatselt kõiki toas asuvaid katuseaknaid ja aknakatteid.
VELUX ACTIVE ja VELUX App Control jätkavad tööd internetiühenduse katkestuse korral. Rakendus reguleerib sisekliimat ja aknakatete asetust viimase seadepunkti kohaselt, mis enne katkestust kehtis (eemalolekurežiim, manuaalne seadepunkt jt). Pärast kaht päeva see peatub, sest ilmastikuandmeid pole uuendatud. Ainult hommikune ja õhtune aknakatete reguleerimine jätkub.

Ent katkestuse ajal ei saa te rakendust kasutada (st toodet ei saa juhtida, sisekliimanäitajaid ei saa vaadata ja seadeid ei saa muuta). Rakenduse funktsioonid taaskäivitatakse automaatselt kõigis ühendatud seadmetes, kui internetiühendus taastatakse. Lüüsil võib minna mõni minut aega, et pärast internetiühenduse katkemist ühendus taastada.

Voolukatkestuse korral ei toimi VELUX ACTIVE'i ja VELUX App Controli funktsioonid. Ent päikeseenergial töötavaid VELUXi tooteid on võimalik kaugjuhtimispuldi abil reguleerida. Kui vool tagasi tuleb, taastab lüüs automaatselt ühenduse teie ruuteri ja pilveserveritega. Selleks võib kuluda mõni minut.
Kodu täieliku turvalisuse tagamiseks lülitub VELUXi lüüs pärast voolukatkestust automaatselt turvarežiimi (kodust ära). See tõkestab akende avamise, kui kuritahtlik isik tekitab väljaspool hoonet tahtlikult voolukatkestuse.
Jah, te võite kasutada rakendust, et määrata periood, mille järel teie aken automaatselt sulgub (nt ajaline vannitoa ventilatsioon). Perioodi määramiseks vajutage ruumi ekraani ülanurgas asuvat juhtsüsteemi ikooni (kolm täppi) ja seadke taimer. Taimeris määratud aja lõppedes sulgub aken automaatselt. Automaatjuhtimine taastub automaatselt järgmise ACTIVE’i ajastatud automatiseerimise alguses.
Teil on võimalik isiklikest vajadustest lähtudes muuta aega, mil teie aken automaatselt sulgub. Vaikimisi on perioodiks määratud 15 minutit, aga seda saab kohandada mis tahes väärtuseks vahemikus 5–60 minutit.
Ei, VELUX ACTIVE ei võimalda määrata akende ja/või aknakatete avamiseks või sulgemiseks ajalist graafikut. Kui te kasutate VELUX ACTIVE’I iPhone’is, saate luua graafiku Apple Home’i rakenduses (palun vaadake Apple’i HomeKiti tuge).
Jah, VELUX ACTIVE’i on võimalik keelata või peatada, et vältida akende ja aknakatete automaatset juhtimist. Avage rakendus ja leidke „Seaded > Ajakava ja automatiseerimine“, et lülitada kogu automaatne juhtsüsteem kodus välja. Või jätke automatiseerimise juhtsüsteem tööle teatud tubades, avades rakenduse ja leides „Seaded > Ajakava ja automatiseerimine > Tuba > Parameetrid > Luba see automatiseerimine".
Jah, akende ja aknakatete automaatse juhtimise vältimiseks öösel saab VELUX ACTIVE with NETATMO ja VELUX App Controli ühes ruumis või kõigis ruumides ajutiselt välja lülitada. Avage rakenduse menüü "Settings > Schedule & Automations > Room" selle ruumi jaoks töötamise ajavahemiku (nt. kl 8–21) määramiseks. Korrake seda iga ruumi jaoks.
Jah, VELUX ACTIVE’i või VELUX App Controli on võimalik ühes toas keelata, jättes teistes tubades automaatjuhtimise tööle. Avage rakendus ja leidke „Seaded > Ajakava ja automatiseerimine“ ning valige tuba, milles soovite VELUX ACTIVE’i või VELUX App Controli keelata. Teil on võimalik määrata toa töötunnid või tühistada valik „Luba see automatiseerimine“, et lülitada ajastatud juhtimine selles toas välja.
Jah, saate otsustada oma soovi järgi, millal VELUX ACTIVE või VELUX App Control tohib töötada. Saate määrata igale nädalapäevale eraldi graafiku ja/või isegi määrata kindlad päevased perioodid. Lisateavet ajakava ja automatiseerimise funktsiooni kohta leiate siit, et teada saada, kuidas ise automatiseerida.
Ruumitemperatuuri mõõdab sisekliima sensor. Temperatuuri mõõdetakse iga 20 sekundi järel ja mõõtmisvahemik on 0–50 °C.
Kui VELUX ACTIVE'i temperatuurisensoriga mõõdetud temperatuur erineb mõne muu termomeetriga mõõdetud ruumitemperatuurist, võib põhjuseks olla vale paigalduskoht. Veenduge, et andur ei ole paigutatud otsese päikesekiirguse mõjupiirkonda, küttekeha kohale, kardina taha ega avatud akna või ukse lähedale. Paigutage sensor mujale.
Niiskust mõõdab ruumi seinale paigaldatud sisekliima sensor. Niiskust mõõdetakse iga 20 sekundi järel ja mõõtmisvahemik on 0–100%, täpsus ±3%.
Ruumi süsinikdioksiiditaset (CO2) mõõdab ruumi seinale paigaldatud sisekliima sensor. CO2-taset mõõdetakse iga 5 minuti järel ja mõõtmisvahemik on 0–5000 ppm.
Kui rakendus ei kuva mõõteväärtuseid, võib tegemist olla aku või ühenduse probleemiga.

Kontrollige kõigepealt sensori akutaset.
- Kontrollige sensori akutaset, avades rakenduse ja otsides üles „Seaded > Koduhaldus > Tuba > Sensorlüliti“ , et näha akunäidikut.
- Eemaldage patareid, oodake mõni sekund enne nende tagasipanemist ja kontrollige siis, kas lüliti esipaneelil olev LED-tuli vilgub.

Seejärel kontrollige sensori ja lüüsi vahelise raadiosignaali tugevust.
- Kontrollige sensori raadiosignaali tugevust, avades rakenduse ja otsides üles „Seaded > Koduhaldus > Tuba > Sensorlüliti“ , et näha signaali näidikut.
- Liigutage sensor lüüsile lähemale.
VELUX katuseakna komplekti (või mootorikomplekti) kuuluv vihmaandur on ühendatud otse kontrollsüsteemi juhtseadisega. Vihma tuvastamise korral ei saadeta rakendusele signaali ja aken sulgub (katuseaken tuvastav ise vihma kohapeal). VELUX ACTIVE rakendus hoiatab vihma eest ainult siis, kui katuseaken (mootoriga) avatakse vihmasaju ajal.

Kui mõned või kõik sensori näitajad on puudu, võib teie sensor olla kättesaamatu (see kuvatakse rakenduses). Palun kontrollige sensori patareisid ja asendage need vajadusel korral. Kui ainult CO2 sisalduse näitaja on puudu, aga niiskust ja temperatuuri kuvatakse õigesti, siis oodake 5–10 minutit, et näha, kas mõõtetulemus ilmub. CO2 määratakse iga viie minuti järel ja pärast patarei vahetust võib tekkida eelkirjeldatud olukord.

Kui pärast neid toiminguid ei kuvata ikka sensori näitajaid, on vaja teie sensor välja vahetada. 

Märkus. CO2 näitajaid kuvatakse sensori kalibreerimise tõttu vähemalt 12 tundi pärast paigaldust. Veenduge, et lüüs töötaks pidevalt kalibreerimise etapis.

Sensori ja lahkumislüliti tavapärane tööiga on normaalse kasutuse korral kaks aastat. Sensori ja lahkumislüliti funktsioonid töötavad täielikult kuni seitse päeva pärast madala akutaseme kuvamist.

Minu andmed

VELUX ACTIVE'i installeerimise ajal palutakse Teil luua oma e-posti aadressi ja salasõna abil konto. Teie e-posti aadressi hoitakse turvalises pilveserveris. VELUX ei saa Teie salasõna vaadata. Kui paigaldate VELUXi lüüsi Apple HomeKiti kaudu, siis andmeid ei salvestata.
 
Kui kasutate paigaldamiseks rakendust VELUX ACTIVE, salvestame lüüsi ja süsteemi seadeväärtuste andmed teenuse osutamiseks ning toote optimeerimiseks.
 
Salvestame Teie isikuandmed ajal, mil Teie konto on aktiveeritud, ja 6 kuud pärast toodete lahtiühendamist.
 
Meie salvestatavate isikuandmete kohta on täielik ülevaate esitatud privaatsuspoliitika dokumendis VELUX ACTIVE Privacy Policy.
VELUX ACTIVE’i andmed salvestatakse turvalises andmekeskuses, mida haldab NETATMO. Andmetele pääsevad juurde ainult VELUX A/S, NETATMO ja VELUXi kohalik müügiettevõte VELUX Eesti OÜ. Andmekeskus on Euroopa Liidus.
VELUX ACTIVE’i andmeid näevad ainult VELUX A/S, NETATMO ja piiratud ulatuses ka VELUXi kohalik müügiettevõte VELUX Eesti OÜ.
VELUX ACTIVE kogub andmeid Teie sisekliima tõhusaks reguleerimiseks. Andmeid kasutatakse teenuse osutamiseks, toote optimeerimiseks ja turunduseks, kui olete andnud selleks nõusoleku. Meie salvestatavate isikuandmete kohta on täielik ülevaate esitatud privaatsuspoliitika dokumendis VELUX ACTIVE Privacy Policy.

Kui soovite näha aruannet meie salvestatud isikuandmete kohta, võtke palun ühendust aadressil: active-support@velux.com

Rakenduses VELUX ACTIVE saate muuta e-posti aadressi ning kodude, ruumide, akende, sisemiste kardinate ja välimiste aknakatete nimetusi. Kui Teil on muid soove, võtke palun ühendust aadressil: active-support@velux.com
Kui soovite kustutada VELUXi salvestatud andmed, esitage palun VELUX ACTIVE’i konto kustutamise taotlus. Kui lähtestate lüüsi, kustutame Teie isikuandmed dokumendis VELUX ACTIVE Privacy Policy määratud aja jooksul. Kui soovite info kohe kustutada, esitage palun andmete kustutamise taotlus aadressil: active-support@velux.com. Täpsem info on esitatud VELUX ACTIVE’i kasutustingimustes.

VELUX Grupp püüab ennetada selliseid juhtumeid nagu häkkimine ja andmete väärkasutamine. Selle tagamiseks oleme rakendanud arvukalt tehnilisi, administratiivseid ja füüsilisi turvamehhanisme, mis on loodud selleks, et kaitsta VELUX ACTIVE`i jaoks kogutud andmeid. Pidage meeles, et hoolimata meie pühendunud püüdlustest kaitsta Teie andmeid, pole turvalisuslahendus ideaalne ja läbimatu.

Kui vaatamata kõigile meie turvameetmetele, avastate mis tahes vormis probleeme isikuandmetega, kahtlustate rikkumist, andmete leket või teil on sarnaseid küsimusi seoses VELUX Acive tootega, siis palun sisestage sellekohane teave siia 
  1. Juhtumi tüüp ja kirjeldus (mida täheldasite?)
  2. Millal juhtum aset leidis?
  3. Kus Te seda täheldasite? (millisel kodulehel vms)
  4. Kas see mõjutab eraisikuid? (kas andmete leke sisaldab eraisiku isiklikku informatsiooni? Kui jah, siis kelle?)
  5. Keda on juhtumist informeeritud?

Vastame Teie kirjale kohe. 

Teie privaatsust ja turvalisust kaitseb teie Android-rakenduses "Phone vulnerability" funktsioon, kui järgite meie allolevaid soovitusi. See on mõeldud ainult Androidi kasutajatele, kuna Apple iOS on teine operatsioonisüsteem.

Teie andmete privaatsus on meile väga oluline. Nõrk turvalisus võib ohustada teie andmete privaatsust. Teie telefoni turvalisuse parandamiseks pakume rakenduses soovitusi. Telefoni turvalisuse maksimeerimiseks järgige meie näpunäiteid. Ärge unustage oma telefoni Android-versiooni uuendada.

1. Lukustatud ekraani parool või muster:
Lukustatud ekraani mustri või parooli olemasolu takistab teistel inimestel teie rakendustele ja paroolidele juurdepääsu. Soovitame tungivalt telefoni avamiseks seadistada parool või muster.

2. Laiendatud ligipääs (root access)
Ruuditud telefon võimaldab äppidel piiramatud ligipääsu telefonile ja andmetele ehk rakenduse õigusi/volitusi sisuliselt ei kontrollita. Meie tungiv soovitus on kasutada standardses režiimis tavalistes turustuskanalites pakutavaid telefone.

3. Mitteametlik rakendus või vale sertifikaat:
Te võite leida VELUX ACTIVE rakenduse ka mujalt kui Google Playst. Mitteametlik rakendus ei pruugi olla sama usaldusväärne kui ametlik rakendus. Soovitame tungivalt selle eemaldada ja laadida alla ametlik rakendus Google Playst.

4. Telefoni süsteemiuuendus:
Soovitame tungivalt oma telefoni alla laadida uusim süsteemiuuendus, kuna see kaitseb telefoni turvaohtude eest.

HomeKit

Te saate kasutada Apple’i HomeKiti, et juhtida oma VELUXI tooteid Siri (Apple’i hääljuhtimisrakenduse) kaudu. Kasutage oma häält akna avamiseks, ruloode allalaskmiseks või oma kodu õhukvaliteedi olukorra kohta küsimiseks. Apple’i HomeKitiga saate luua ka stsenaariume ja isiklikke graafikuid, mis ühendavad teie VELUXI tooted ja muud HomeKitiga ühilduvad seaded.
Kui Apple HomeKit ei tööta Teie VELUXi katuseakendega, kontrollige andmete sünkroonimist:
- ühendage lüüsi toide lahti vähemalt 30 sekundiks ja ühendage seejärel uuesti
- oodake, kuni toimub iCloudi kaudu sünkroonimine kõigi ühendatud seadmetega, mis kasutavad sama Apple’i kontot.
 
Sünkroonimise tõhustamiseks võite ühendada oma iPhone’i laaduriga ja teha taaskäivituse. Kui sellest ei ole abi, tuleb HomeKiti konfiguratsioon lähtestada ja uuesti ühendada.
HomeKit kasutab Apple’i väljatöötatud turvalist kohalikku protokolli. Apple HomeKiti kasutamiseks peate olema ühendatud oma koduse Wi-Fi võrguga. VELUX ACTIVE loeb seda turvaliseks ja avab Apple HomeKiti käsu täitmisel Teie kodu lukustuse. Rakendust HomeKit saab kodust eemal viibides kasutada ainult siis, kui kasutate Apple’i kodujaoturit (nt Apple TV või iPad).
 
Märkus. Kodust eemal viibides tuleb HomeKiti abil automatiseerimist kasutades olla hoolikas, sest see võib põhjustada kodu lukustuse avanemise.
Kodust eemal viibides saate tooteid juhtida Siri ja Apple HomeKiti abil (kodu Wi-Fi-võrku ühendumata). Selleks tuleb seadistada seade HomeKiti kodujaoturina. See võib olla:
 - Apple TV4 (opsüsteemiga tvOS 10 või uuemaga)
 - iPad (opsüsteemiga iOS 10 või uuemaga).
Saate kasutada Siri hääljuhtimist: vajutage kodunuppu, vajutage külgmist nuppu või öelge: "Hey Siri". Käsu "Hey Siri" kasutamiseks oma seadmes peate selle sisse lülitama menüüs "Settings > Siri & Search > Listen for "Hey Siri"".
 
Nõuanne! Tähelepanu! Ruumidele ja toodetele nimede andmisel tuleb jälgida, et toote nimes ei ole ruumi tüübi nimetust, sest see tekitab nimekonflikti. Ruumitüüpide nimetusi (vannituba, köök jne) tuleb kasutada ruumide jaoks ja toodete nimetusi (aken, kardin jne) toodete jaoks. See tagab optimaalse sobivuse hääljuhtimiseks Siri abil (Apple HomeKit). Kui kasutate Siri'ga suhtlemiseks inglise keelt (paremaks kõnetuvastuseks), nimetage parema mõistetavuse tagamiseks oma ruumid ja tooted samuti ingliskeelsete nimedega.
VELUX ACTIVE’i seadistamise ajal palutakse Teil oma seadme kaamera abil skannida HomeKiti seadistuskood.
 
Apple HomeKiti 8-kohaline kood (xxx-xx-xxx) paikneb:
- sildil lüüsi tagaküljel
- tarnekomplekti kuuluva kasutuselevõtmise lühijuhendi Quick Start Guide viimasel leheküljel.
 
Kui koodi ei õnnestu seadme kaamera abil skannida, saab selle sisestada ka käsitsi.
 
Kui Te algse paigaldamise ajal ei konfigureerinud süsteemi HomeKit, saate seda teha menüüs "Settings > Home management > Gateway > Set up HomeKit".
Saate HomeKiti tarvikute reguleerimise võimalust teiste inimestega jagada, kui nad kasutavad iOS 10 või hilisemat verisooni ning on iCloudi sisse logitud. Reguleerimisvõimaluse jagamiseks peate kutse saatmise ajal olema kodus või teil peab olema koju paigaldatud kodujaotur.

Leidke VELUX ACTIVE with NETATMO rakenduses „Seaded > Koduhaldus > HomeKit > Kutsu“. 

Apple Home’i rakenduses leidke „Muuda (vasakul üleval nurgas) > Nool (kodu nime kõrval) > Kutsu > Sisestage isiku Apple’i ID, mida ta kasutab iCloudiga > Saada kutse“.

Jah, lüüsi saab installeerida Apple HomeKiti abil (ja mitte rakendusega VELUX ACTIVE with NETATMO). Palun järgige selle lingi all esitatud juhiseid.

Märkus. Nendes paigaldistes saate kasutada ainult Apple HomeKiti funktsioone ja Apple Home rakendust. Apple HomeKit süsteemis ei sisaldu ACTIVE'i automaatsed algoritmid, neid saab kasutada ainult VELUX ACTIVE rakenduse abil.

Kui lähtestada (Reset)  lüüsi ja HomeKiti sidumine, siis eemaldatakse:

- lüüsi ja ruuteri Wi-Fi ühendus
- lüüsi ja HomeKiti sidumine.

VELUXi toodete, sensorlüliti ja lahkumislüliti sidumine ei muutu. 
HomeKiti lähtestamiseks: 

- vajutage ja hoidke all hammasrattasümboliga nuppu
- kui vilgub punane märgutuli, vabastage nupp ja lähtestamise (Reset) kinnitamiseks vajutage korraks uuesti
- lüüs teeb nüüd automaatse lähtestamise (Reset) ja alglaadimise (Reboot)
- kui vilgub valge märgutuli, on lüüs valmis uueks sidumiseks HomeKitiga
- avage oma Home rakendus ja lisage lüüs uue seadmena HomeKitile.
Kui peate vahetama internetiteenuse osutajat, saate värskendada oma Wi-Fi konfiguratsiooni. 
Wi-Fi värskendamiseks:

- vajutage ja hoidke all hammasrattasümboliga nuppu
- kui vilgub valge märgutuli, vabastage nupp
- avage oma seadmes iOS-i seaded ja valige jaotis "Wi-Fi"
- valige oma lüüs uue seadme seadistamise jaotises "SET UP NEW DEVICE … "
- Wi-Fi konfiguratsiooni värskendamiseks järgige juhiseid.