Kopeerimine olemasolevast VELUX Touchist (KLR 300)

Selles artiklis näidatakse, kuidas uue VELUX Touchi seadistamise lõpuleviimiseks kopeerida tooteid, mida juhitakse olemasoleva VELUX Touchi (KLR 300) abil.

Valmistage ette olemasolev kahesuunaline VELUX Touchi puutetundlik juhtpult KLR 300, et saata toodete koopia oma uude VELUX Touchi.
Järgige allpool toodud samme.

Olemasoleval VELUX Touchil

  1. Pöörake VELUX Touch ümber, et pääseda juurde tagaküljel asuvale patareipesale. Eemaldage patareipesa kaas ja leidke vasakult tootevõtme nupp (võtmeikoon).
  2. Vajutage ja hoidke all tootevõtme nuppu, jälgides samal ajal, et roheline LED aeglaselt vilkuks, enne kui see hakkab pisut kiiremini vilkuma.
  3. Vabastage tootevõtme nupp, et alustada koopia saatmist.

Nüüd minge tagasi uue VELUX Touchi juurde, et toote edastamine ja paigaldamine lõpule viia.
Märkus. Toote edastamine peab olema lõpule viidud maksimaalselt kahe minuti jooksul.

                                                               Toote lisamine olemasolevast VELUX Touchist