VELUX Touchi kasutamine

Vaadake, kuidas VELUX Touchil liikuda

Toote töötamine
Toote kasutamine – aken
Toote kasutamine – välimine päikesekaitse
Toote kasutamine – sisemine päikesekaitse
Poolelioleva toimingu peatamine
VELUX Touch seaded
Kõikide toodete sulgemine
Tuulutustaimer