Vabad töökohad

Otsime alati oma vabadele töökohtadele andekaid ja pühendunud inimesi, kes soovivad meiega koos areneda.

Kui mõni töökoht sobib su väljaõppe ja soovidega, palume ühendust võtta.

Nimetus  Asukoht Kuupäev 
Ingeniør - processer med træ   Østbirk 1. september, 2014
Kvalitetsmedarbejder til elektronikproduktion  Østbirk 1. september, 2014
Portfolio management assistent med projektledelseserfaring   Østbirk 1. september, 2014
Vedligeholdelsesmedarbejder til sprøjtestøbeproduktion   Skjern 1. september, 2014
Supply Chain & Production Analyst  Skjern 1. september, 2014

Kuidas kandideerida?

1. Kandideerimine

Esitada lühike ja täpne elulookirjeldus ning avaldus. 

2. Intervjuu

Intervjuu koosneb tavaliselt kahest kohtumisest. 

3. Täiuslik sobivus

Leiame parima kandidaadi ametikoha, meeskonna ja ettevõtte jaoks. 

Küsimused ja vastused

Otsime inimesi, kellele on oluline võimalus midagi muuta – jätta oma jälg ambitsioonikate äri ja keskkonnaküsimuste lahendamisse. Oleme globaalse haardega organisatsioon, seega otsime rahvusvahelise mõtlemisega inimesi, kes on võimelised koos töötama erinevate ametite esindajatega erinevatest riikidest. VELUX Grupi väärtused kehtivad kogu ettevõtte kohta. Need suunavad meie äritegevust ja koostööd. Kandidaat peab olema võimeline end meie väärtustega samastama ja rakendama neid suhtluses kolleegide, klientide ja tarnijatega.
Meie ettevõtte töökeel on inglise keel. Administratiivse või akadeemilise ametikoha taotlemise eelduseks on väga hea inglise keele oskus, sest suhelda tuleb kolleegidega erinevatest riikidest.
Meie ettevõtte töökeel on inglise keel, seega peavad avaldused olema reeglina kirjutatud inglise keeles. Siiski võib juhtuda, et esitades avalduse töötamiseks mõnes meie kohalikest tootmis- või müügiettevõtetest, on töökuulutuses täpsustatud, et avalduse võib kirjutada kohalikus keeles.
Akadeemiliste ja administratiivsete töökohtade avaldusi võtame vastu ainult interneti kaudu. Avalduse üleslaadimise selgituse leiab töökuulutusest.
Avalduse esitamisel saadetakse automaatne teada kättesaamise kohta. Kui seda ei saadud, soovitame avalduse uuesti saata või võtta ühendust personaliosakonnaga [üldine personaliosakonna e-posti aadress].
Iga avaldatud töökuulutuse juurde kuulub põhjalik värbamisprotsess, et leiaksime kindlasti töö jaoks sobivaima kandidaadi. Erinevate ametikohtade ja ärivaldkondade puhul võib värbamisprotsess olla erinev. Kuid tavaliselt tegeleb sellega värbamisjuht koos personaliosakonnaga. Värbamisprotsess on põhjalikult läbi mõeldud, et kindlustada kõikide kandidaatide kaalumine õiglastel ja võrdsetel alustel. Meie jaoks on kõige olulisem, et kõik kandidaadid jääksid kogemusega rahule. Pärast elulookirjelduse ja avalduse esitamist vaatab profiili üle värbamisjuht ja personalialane äripartner veendumaks, et kandidaadi isiklik ja äriprofiil sobib ametikohaga, millele avaldus esitati. Pärast kõige sobivamate kandidaatide väljaselgitamist, võetakse nendega isiklikult telefoni või e-posti teel ühendust ja kutsutakse intervjuule.
VELUX Grupis võib kandideerida võib enam kui ühele ametikohale. Iga ametikoha jaoks tuleb esitada eraldi avaldus ja igasse avaldusse tuleb kindlasti märkida teis(t)e ametikoha/ametikohtade nimetus(ed) ja asukoht/asukohad, millele kandideeritakse.
Enamiku akadeemiliste ja administratiivsete ametikohtade jaoks kasutame isiksuse ja sobivuse teste. Nende testide põhjal arutame kandidaadiga tema lähenemist ülesannetele, ametialast käitumist ja mõtteviisi. Meie testide juurde kuulub alati intervjuu.
Intervjuule kutsumine tähendab, et kandidaadil on olemas omadused, mida otsime – ja profiil, mis meile huvitav tundub. Nii et nüüd on aeg kohtuda. Intervjuu pakub võimalust üksteist paremini tundma õppida. Kandidaadil on võimalus end lähemalt tutvustada – ja selgitada, miks ta soovib VELUX Grupis töötada. Samas on ka meil võimalus ettevõtet ja töökohta lähemalt tutvustada – mida me pakume ja mida kandidaadilt ootame. Näeme intervjuud kui meeldivat tutvumiskohtumist, kus mõlemal poolel on võimalus selgitada, kas nad üksteisega sobivad. Seega on kõige olulisem jääda iseendaks. Soovime näha kandidaadi tõelist palet.
Avaldusi võtame vastu vaid oma värbamissüsteemi kaudu. Selle asemel, et saata meile tööpakkumiste väline avaldus, soovitame jälgida vabu VELUX töökohti siin veebisaidil.