Koos WWFiga (World Wide Fund for Nature) püüame kinni oma aastate jooksul tekitatud CO2 heitmed metsa säilitamise kaudu.  Samuti vähendame tulevikus kogu oma väärtusahelast tulevat süsinikuheidet, nii et see vastaks Pariisi kokkuleppe 1,5 ºC eesmärgile.

Me kutsume seda Lifetime Carbon Neutraliks.

WWF ja VELUX Groupp

Astudes välja süsinikutsoonist

„Oleme võtnud endale kohustuse täita hüüdlause Lifetime Carbon Neutral eesmärgi aastaks 2041, püüdes kinni 100 aasta jooksul tekitatud CO2 heitkogused ja vähendades edaspidi oma süsinikujalajälge.“

– David Briggs, VELUX Groupi tegevjuht

Metsaprojektid koos WWFiga metsade taastamiseks ja säilitamiseks süsiniku püüdmise eesmärgil
 Võtame endale kohustuse edaspidi vähendada oma heitkoguseid, et saavutada Pariisi kokkuleppe 1,5 °C eesmärk
WWF ja VELUX Groupp
Meie katuseaknad ja toodete üldine jätkusuutlikkus on meie jätkusuutlikkuse strateegia 2030 keskmes