VELUX Grupp avaldas uue ettevõtte vastutuse aruande

25. märts 2014

VELUX Grupi vastavaldatud ettevõtte vastutuse aruandest selgub, et ettevõtte on kestlikkuse osas liidripositsioonil. Lisaks sellele, et tööõnnetuste arv on üks läbi aegade madalaimaid, lähtub aruandest et VELUX katuseakende CO2 jalajälg on positiivne.


Äsja avaldati VELUX Grupi 2013. aasta ettevõtte vastutuse aruanne. Aruanne nimega Musterettevõtte loomine, põhineb Grupi eesmärgil olla musterettevõte, mis töötab ühiskondlikelt kasulike toodetega ning kohtleb oma kliente, tarnijaid, töötajaid ja aktsionäre paremini kui enamik teisi ettevõtteid.


Positiivse CO2 jalajäljega katuseaknad

2013. aastal avaldas VELUX Grupp Põhja-Euroopa kohta käiva põhitoodete olelustsükli hinnangud. Nende hinnangute analüüs näitab, et VELUX katuseaken säästab oma kasutusajal rohkem CO2 kui seda tootmise ja kõrvaldamise käigus tekib. Tänu akna kaudu saadavale päikese tasuta soojusenergiale väheneb talvekuudel küttevajadus.

„Meie eesmärk on alati olnud valmistada tooteid, mis mõjutavad kogu ühiskonda positiivselt. Ning teades, et läänemaailmas tarbivad hooned 40% energiast, on meile oluline, et meie tooted aitavad projekteerida tervislikumaid ja kestlikumaid hooneid. Olelustsükli hinnangu analüüs näitab, et meie katuseakende olelustsükliga, alates tootmisest kuni kõrvaldamiseni, vähenevad CO2 heitmed 4-500 kg võrra,“ ütles VELUX Grupi tegevjuht Jørgen Tang-Jensen.


Vähem ja kergemad õnnetused

Uuest aruandest on näha julgustavad suundumusi lisaks kestlikkusele ka tööõnnetuste osas – 2013. aasta oli VELUX Grupile selles osas hea aasta. Grupi andmetel toimus 1 miljoni töötunni jooksul 2,4 õnnetust ja õnnetustest tingitud puudumisi oli 1000 töötunni kohta 0,3 tundi.

„Nii vähe tööõnnetusi ei ole meil kunagi olnud, ega ka nii vähe nendest tingitud puudumisi. Aruandest lähtub, et õnnetusi ei ole mitte ainult vähem, aga need on ka vähem tõsised. Oleme selle tulemuse üle väga rõõmsad ja uhked. Meie inimeste ohutus on meie jaoks väga oluline,“ ütles Jørgen Tang-Jensen.
„Kuigi see on kõigi aegade väikseim tööõnnetuste arv, ei saavutanud me oma tulemuslikkuse põhinäitajatega seatud eesmärki. Kuid jätkame tööd, pidades igapäevaselt silmas tööohutust, seda eriti oma tehastes, et jõuda oma pikaajalise eesmärgini, mis on defineeritud tööõnnetuste puudumisena.“


19% vähem CO2 heitmeid – kuid me eesmärk ei ole veel saavutatud

2013. aastal vähendas VELUX Grupp oma CO2 heitmeid 19% võrra, võrreldes 2007. aasta algtaseme näitajatega. Seda on mõnevõrra vähe, kui arvestada eesmärki saavutada 2020. aastaks 50% tase.

„CO2 heitmete osas ei ole me teinud päris nii suuri edusamme nagu lootsime – kuid me ei loobu oma 2020. aasta eesmärgist. Jõuame selle eesmärgini energiatõhususe parandamisega, seda peamiselt oma tehastes,“ sõnas Jørgen Tang-Jensen.


158 miljonit eurot suunati tagasi ühiskonda

2013. aastal tegid THE VELUX FOUNDATIONS – VILLUM FONDEN ja VELUX FONDEN – Euroopas 158 miljoni euro väärtuses annetusi järgmistele valdkondadele: loodusteadused, keskkonna-, sotsiaal- ja kultuurieesmärgid, humanitaarteadused ning gerontoloogia- ja oftalmoloogiauuringud. VELUX Grupi põhiomanik on VILLUM FONDEN.