Täielik suitsueemaldus vastavalt Euroopa (EN) standarditele

 • Avaneb 60 sekundi jooksul 50 cm

 • Sisseehitatud mootor ei häiri vaadet 

 • Näeb nii seest kui väljastpoolt välja nagu standardne VELUX lamekatuseaken 

 • Mugavusventilatsiooni saab nupuvajutusega sisse lülitada. Saadaval on vihmaandur

Suitsueemaldussüsteemiga lamekatuseaken

Akna tüüp:  Tootekood:  Selgitus:  EN sertifitseeritud: 
CSP  1073Q Kupliga kahekordne klaaspakett  EN 12101-2 

Täisautomaatne
suitsueemaldussüsteem kõikidele projektidele

Lisateave

Juhtimissüsteemide ülevaade –
mida need teevad ja kuhu sobivad

Juhtimissüsteem KFX 210

Täielik juhtimissüsteem
kuni 4 GGL/GGU
suitsueemaldussüsteemiga
katuseakna või 1 CSP
lamekatuseakna jaoks.
Sisaldab: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Juhtimisseade KFC 210
 • 10 A
 • Juhib kuni 4 GGL/
  GGU suitsueemaldussüsteemiga
  katuseakent või 1 CSP
  suitsueemaldussüsteemiga
  lamekatuseakent.
    Juhtimisseade KFC 220
 • 2 x 10 A
 • Juhib kuni 8 GGL/
  GGU suitsueemaldussüsteemiga
  katuseakent või 2 CSP
  suitsueemaldussüsteemiga
  lamekatuseakent.
    Klaasiga häirenupp KFK 100 
 • Klaasiga häirenupp
  suitsueemaldus-
  funktsiooni
  aktiveerimiseks.
    Mugavuslüliti KFK 200 
 • Seinalüliti
  loomuliku ventilatsiooni
  lubamiseks,
  et tagada heaolu.
     Suitsuandur KFA 100 
 • Suitsuandur
  tulekahju varajaseks
  tuvastamiseks.
     Vihmaandur KLA 200
 • Vihma korral
  sulgeb mugavusventilatsiooni
  režiimis akna.
 • Tulekahju korral ei tööta.

Kasutatav igal pool, kus vajatakse suitsueemaldust.

Vahekäigud

Kontorid ja ühiskondlikud hooned

Tehased ja laohooned

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Suitsueemaldussüsteemiga kaldkatuseaknad

Lisateave

Suitsueemaldus

 • EN 12101-2 on Euroopa tootestandard pealkirjaga „Spetsifikatsioonid loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavate luukide kohta“
 • Alates 1. septembrist 2006 peavad kõik loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavad luugid olema Euroopa tootestandardi EN 12101-2 kohase CE-märgistusega.
 • EN 12101-10 on Euroopa tootestandard nimetusega „Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid: Energiaallikad“
 • Kõik VELUX suitsueemalduse energiaallikad vastavad standardile EN 12101-10.
 • Loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavad luugid peavad olema klassifitseeritud järgmistel alustel:
  1. Töökindlus: nõue, mis käsitleb luugi töötsüklite arvu, mille käigus on tagatud selle ohutu töö
  2. Lumekoormus: nõue, mis käsitleb maksimaalset lumekoormust, mille juures on tagatud täielik töövõime
  3. Miinimumtemperatuur: nõue, mis käsitleb minimaalset ruumitemperatuuri, mille juures on tagatud töövõime
  4. Tuulekoormus: Maksimaalne lubatud tuule imemine, mille juures luuk säilitab töövõime
  5. Kuumuskindlus: temperatuurinõue, mille puhul luuk suudab tööd jätkata 30 minuti jooksul alates kuumusega kokkupuutest
  6. Aerodünaamiline vaba ala: nõue luugi tõhususele kõikide tuulesuundade puhul
  7. Sertifitseerimiskatsed peab teostama sertifitseeritud katseasutus
 • Akent ja suitsueemaldusseadet peab katsetama ja sertifitseerima ühe üksusena
 • Sertifitseerima peab tunnustatud sertifitseerimisasutus 
 • Loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldaval luugil peab olema CE-märgis ja tootele peavad olema märgitud sertifitseerimisväärtused
 • Standardis sätestatakse nõuded loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavatele luukidele olenemata sellest, kas need on paigaldatud kald- või lamekatustele.
 • VELUX suitsueemaldusaknad on CE-märgisega ja neid on EN 12101-2 parameetrite suhtes katsetatud 
 • Kõik VELUX suitsueemaldustooted viiakse standardite kehtima hakkamisel vastavusse EN 12101 seeria harmoniseeritud standarditega suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemide kohta
 • Loomulikul teel suitsu ja kuumust eemaldavat toodet ei saa CE-märgistada, kui seda pole tootestandardi EN 12101-2 kohaselt klassifitseeritud
 • VELUX suitsueemaldusakendega koos saab vastavusdeklaratsiooni, milles on esitatud sertifitseerimisväärtused
 • Kui reglementeeritud on aerodünaamiline vaba ala, tuleb kasutada VELUX tuuledeflektoriga suitsueemaldusakent

VÕI:

 • Kui reglementeeritud on luugi geomeetriline pindala, tuleb kasutada VELUX suitsueemaldusakent (tuuledeflektorita)

JA:

 • VELUX juhtimissüsteemi kuni nelja suitsueemaldusakna samaaegseks juhtimiseks või juhtimisseadmeid KFC 210/220 enamate VELUX juhtimisseadmete ühendamisel
 • Või ükskõik missugust kohaldatavat suitsueemalduse juhtimissüsteemi, mis on heaks kiidetud VELUX GGL/GGU suitsueemaldusakendega kasutamiseks
 • VELUX suitsueemaldusaknad on saadaval mitmes VELUX standardsuuruses, seega leiab sobivad lahendused erinevate rakenduste jaoks (muuta vastavalt kohalikule tootevalikule)
 • Valida saab männiviimistluse ja valge polüuretaanviimistluse vahel
 • Pöördtelghingedega avause sümmeetria 90° avatud akna puhul ühtlustab tõhusust, mis tähendab et pöördtelghingedega katuseakna kaudu eemaldatakse suits ja kuumuse jäägid tõhusalt olenemata tuule suunast. See tähendab, et tuuleandur pole vajalik ja et tihti piisab nõudluse rahuldamiseks vaid ühest VELUX suitsueemaldusaknast.
 • Vastavalt tootestandardile EN 12101-2 peab loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldava luugi tõhusust mõõtma erineva nurga alt puhuva tuule tingimustes
 • Jah: VELUX suitsueemaldusaknad on läbinud standardi EN 12101-2 töökindluse katse, milles nõutakse, et aken peab vastu pidama enam kui 10 000 töötsüklit
 • Mugavusventilatsiooni jaoks avaneb aken maksimaalselt 200 mm (soovitatav), mis vastab samuti standardile EN 60335-2-103
 • Pöördtelghingedega katuseakna mugavusomadused on head, sest mugavusventilatsiooniks avatud akna raam kaitseb ruumi vihma, langevate lehtede jms eest.
 • VELUX juhtimissüsteemi (KFX 210) saab kasutada kuni 4 suitsueemaldusakna juhtimiseks, mis annab võimaluse luua 6–5 m2 suuruse geomeetrilise pindala või peaaegu 3 m2 suuruse aerodünaamilise vaba pindalaga suitsueemaldussüsteem.
 • Vajadusel saab ühendada veel juhtimisseadmeid (KFC 210/220) kuni 80 VELUX suitsueemaldusakna juhtimiseks.
 • Juhtimissüsteemi integreeritud varuaku tagab süsteemi töökindluse 72 tunni jooksul alates voolukatkestuse algusest
 • VELUX suitsueemaldusaken paigaldatakse 15–90° kaldega katustele. 60–90° kaldega katustele võivad kehtida erinõuded. Palume tutvuda kohalike nõuetega.
 • Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks on kompaktne suitsueemaldusseade katuseakna raamile eelpaigaldatud selliselt, et seda pole kinnise akna puhul näha
 • Akna kindlaks ja kiireks avamiseks saab sellele lihtsalt paigaldada kaks silmapaistmatut gaasivedrut
 • Tuuledeflektor paigaldatakse sõltuvalt rakendusest
 • Defekti esinemisel saab VELUX suitsueemaldusseadmed välja vahetada.
 • Jah: VELUX suitsueemaldussüsteemi saab juhtida välise häiresüsteemi kaudu
 • Juhtimisseadmetes KFC 210/220 on moodul välise häiresüsteemiga ühendamiseks
 • VELUX aitab ka süsteemi paigaldamisel, käikulaskmisel ja iga-aastase hoolduse teostamisel (muuta vastavalt kohalikule tootevalikule)
 • VELUX suitsueemaldussüsteem on väga paindlik ja kulutõhus lahendus, mida saab rakendada erinevates kohtades, alates korterelamute trepikodadest kuni suurte ärihooneteni
 • VELUX suitsueemalduslahendused on tõhusad kõikide katuseakende lahenduste puhul, andes sellega suure vabaduse akna katusele paigutamisel
 • Toimimisalane teave peab olema märgitud nii tootele kui sellega kaasasolevale CE-deklaratsioonile või vastavustunnistusele
 • CE-märgis kindlustab toodete lihtsa võrreldavuse
 • Tooted vastavad standardile EN 12101-2 ainult juhul, kui need on märgistatud viitega standardile ja kui tootele on kantud sertifitseerimisel kasutatud standardi versioon
 • Tuuledeflektoreid tuleb kasutada kohtades, kus suitsueemalduse nõuded käsitlevad ava aerodünaamilist pindala. See võib sõltuda rakendusest ja kohalikest õigusaktidest.
 • VELUX tuuledeflektorita suitsueemaldussüsteemi akent kasutatakse kohtades, millele kehtivates õigusaktides on määratletud ainult ava geomeetrilise pindala nõuded
 • Suitsueemaldusaknad võib paigaldada 15 kuni 90° kaldega katustele.
 • 0–15° kaldega lamekatustele akende paigaldamisel kasutatakse lamekatuste kraed VELUX ECX või lamekatuste suitsueemaldusakent VELUX CSP.