VELUX ACTIVE with NETATMO kasutustingimused

Kehtib alates 1. oktoobrist 2018

1. Kasutustingimuste ulatus

Neid kasutustingimusi kohaldatakse VELUX ACTIVE'i tootele. Siit leiate asjakohast ja olulist teavet oma uue toote ning selle kasutamise kohta.

Paigaldamise, rakenduse, kolmandate isikute rakenduste, andmete ja automaatsete funktsioonidega seotud küsimuste puhul vaadake palun KKK-d veebisaidilt. Lisateavet VELUX ACTIVE'i toote, selle sobivuse ja eeliste kohta leiate VELUXi veebisaidilt.

2. Toote sisu

VELUX ACTIVE koosneb järgmistest osadest:

 • Lüüs;
 • Sisekliima sensorlüliti;
 • Lahkumislüliti;
 • VELUX ACTIVE juhtimissüsteem (automaatne sisekliima juhtimissüsteem);
 • VELUX ACTIVE rakenduse juhtimissüsteem.

3. Toote üksikasjad

 • Enne lõplikku paigaldust kontrollige, kas lüüsi kaudu saab asjakohaseid tooteid valitud kohast juhtida. VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem põhineb kahepoolsel raadiosagedusedastusel ja see on tähistatud sümboliga []. Sümbol asub ka andmesildil.
 • Raadiosagedusala: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® Euroopas), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® ülejäänud maailmas), 868,2–868,6 MHz (sisekliima sensorlüliti ja lahkumislüliti Euroopas ja Hiinas), 921,2–921,6 MHz (sisekliima sensorlüliti ja lahkumislüliti ülejäänud maailmas), 2,400–2,496 GHz (WiFi 802,11 b/g/n).
 • Maksimaalne ülekandevõimsus: 3,2 mW (sisekliima sensorlüliti ja lahkumislüliti Jaapanis), 12,6 mW (sisekliima sensorlüliti ja lahkumislüliti ülejäänud maailmas), 19,6 (io-homecontrol® Euroopas), 25,1 mW (io-homecontrol® ülejäänud maailmas), 31,6 mW WiFi 802,11 b/g/n Euroopas), 100 mW (WiFi 802,11 b/g/n ülejäänud maailmas). Raadiosagedusulatus: 300 m vabas väljas.
 • Olenevalt hoone konstruktsioonist on siseruumides leviulatus umbes 30 m. Ent raudbetoonist, terasest kestaga kipsseinte ja metall-lagedega ehitistes võib ulatus olla väiksem.
 • Elektritooted tuleb kasutuselt kõrvaldada elektroonikajäätmeid käsitlevate riiklike nõuete kohaselt, mitte koos olmejäätmetega.
 • Kasutatud akusid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega, vaid kõrvaldada kehtivate riiklike keskkonnasätete kohaselt. Akud sisaldavad aineid, mis võivad olla kahjulikud, kui neid ei käsitseta ega võeta ringlusse õigesti. Võimaluse korral kasutage kohalikku akude kogumise kohta.
 • Pakendi tohib ära visata koos olmeprügiga.

4. Paigaldamine ja käitamine

VELUX ACTIVE'i paigaldamiseks ja käitamiseks tuleb laadida Google Play või Apple App Store'ist alla VELUX ACTIVE rakendus või kasutada Apple HomeKiti rakendust. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti.

Kui VELUX ACTIVE rakendus on paigaldatud ja töötab, siis on ACTIVE juhtimissüsteem aktiveeritud. VELUX ACTIVE juhtimissüsteemi saab igal ajal VELUX ACTIVE rakenduse kaudu kohandada, valides „ACTIVE control“. Kõiki ruume saab kohandada eraldi sensorlüliti abil.

5. Kasutajad ja külalised

Esimene kasutaja, kes paigaldab VELUX ACTIVE rakenduse, loob konto (edaspidi haldur). Haldur saab kutsuda külalisi kontoga liituma ja külalistele hakkavad kehtima samalaadsed tingimused kui haldurile. Külalised saavad kutsuda veel teisigi külalisi kontoga liituma sarnastel tingimustel nagu haldur või teised külalised. Haldur ja/või külalised peavad kustutama passiivsed või üleliigsed kasutajad. VELUX ACTIVE'i andmekaitsepõhimõtete kasutustingimused kehtivad ka külaliste kontode kohta.

Palun tutvuge punktis 11 toodud teabega kasutajate (nii halduri kui ka külaliste) konto lõpetamise ja kustutamise kohta.

6. Hooldamine

 • VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem vajab vähe hooldust.
 • Välispinda võib puhastada pehme niiske lapiga.
 • Enne aknale ja sellega ühendatud toodetele hooldustööde tegemist ühendage seade vooluvõrgust või aku küljest lahti ning veenduge, et neid ei ole võimalik tahtmatult tagasi ühendada.
 • Eeldatav aku kasutusiga: vähemalt 2 aastat.
 • Varuosi saab kohalikult VELUXi edasimüüjalt.
 • Kui Teil on tehnilisi küsimusi, siis täitke palun kontaktivorm veebisaidil.

7. VELUX ACTIVE juhtimissüsteemi piirangud – millal mu aken/aknaluuk/pimenduskardin ei tööta?

Teatud ilmastikuolude korral ei täida ACTIVE juhtimissüsteem (automaatne sisekliima juhtimissüsteem) oma ettenähtud funktsioone, kuni ilmastikutingimused seda taas võimaldavad, nt suure saju puhul ei avane aken. Teatud ilmastikuolude korral saadetakse Teile teade, miks ACTIVE juhtimissüsteem ei täida ettenähtud funktsioone.

8. Garantii

VELUX annab Teile VELUX ACTIVE'i garantii VELUXi garantii tingimustel.  Garantii hakkab kehtima toote aktiveerimisest. VELUXi garantii on kättesaadav veebisaidilt https://www.velux.ee/abi-ja-nouanded/velux-garantii.

VELUX ei vastuta punktides 9, 10, 11, 12 ja 13 toodud sündmuste eest.

9. Kolmandate isikute rakendused, tooted või teenused

Te võite ühendada VELUX ACTIVE'i kolmandate isikute rakenduste, toodete või teenustega, mis on mõeldud ühendamiseks VELUX ACTIVE'iga. Nende kolmandate isikute rakenduste, toodete või teenuste suhtes kehtivad vastavate kolmandate isikute tingimused ja põhimõtted. VELUX ei vastuta ühendamise eest.

VELUX ei vastuta kolmandate isikute rakenduste, toodete ega teenuste ja nende VELUX ACTIVE'iga ühendamise eest. VELUX ei võta vastutust ka kolmandate isikute vigade või tegevusetuse eest, mille tagajärjel on VELUX ACTIVE'i töö häiritud.

9.1. Apple HomeKit

VELUX ACTIVE on ühendatud Apple HomeKiti rakendusega. See tähendab, et Teie infovahetus VELUX ACTIVE rakendusega saadetakse Apple HomeKiti rakendusse (rakendus Home). Hetkeolukord ja näitajate väärtused salvestatakse Apple HomeKiti andmebaasi.

Kõik Apple HomeKitiga seotud küsimused tuleb esitada Apple'ile. Apple'i isikuandmete töötlemist reguleerivad Apple'i andmekaitsepõhimõtted ja Apple HomeKiti tingimused, mis on saadaval veebilehel www.apple.com.

Palun pange tähele, et kui paigaldate VELUX ACTIVE'i Apple HomeKiti kaudu, on VELUX ACTIVE'i funktsioonid piiratud toote töö ja sensori väärtuste kuvamisega. Lisaks ei saa VELUX ACTIVE'i tugi pakkuda samal tasemel teenuseid klientidele, kes on paigaldanud VELUX ACTIVE'i Apple HomeKiti kaudu, sest Apple on kolmandast isikust teenusepakkuja. Teil on vaja lahkumislülitit, et inaktiveerida kodust lahkudes akende automaatne avamine, sest teil ei ole võimalik Apple HomeKiti rakenduse kaudu akende avanemist inaktiveerida.

HomeKit (rakenduse Home kasutamine) – selle HomeKiti rakenduse juhtimiseks on vaja iPhone'i, iPadi või iPod touch'i iOS 9.0 või uuema operatsioonisüsteemiga. Selle rakenduse automaatseks ja väljaspool kodu juhtimiseks on vaja kodujaoturina paigaldatud Apple TV-d tvOS 10.0 või uuema operatsioonisüsteemiga või iPadi 10.0 või uuema operatsioonisüsteemiga.

9.2. Analüütika

VELUX kasutab anonüümseid kasutusandmeid, et optimeerida VELUX ACTIVE'i toodete tarkvara kasutamist. Kasutame selleks süsteeme Fabric IO ja google analytics.

10. VELUX ACTIVE rakenduse uuendused

Teil peab alati olema installitud kõige uuem rakenduse versioon. Kui Te seda ei tee, ei saa VELUXit pidada vastutavaks VELUX ACTIVE'i toimimise ja turvalisuse eest. Rakenduse uuendused tehakse kättesaadavaks või väljastatakse VELUX A/S-ist App Store'i või Google Play kaudu ning selleks on vaja Teie osalust.

11. VELUX ACTIVE'i kasutamise lõpetamine

Kui soovite VELUX ACTIVE'i kasutamise mis tahes põhjusel lõpetada, peate lüüsi lähtestama. Palun vaadake lüüsi lähtestamise juhiseid veebisaidilt https://www.velux.ee/abi-ja-nouanded/Tugi/active-tugi korduma kippuvate küsimuste (KKK) alt.

Kui te olete oma lüüsi lähtestanud, saame teabe, et olete oma koostöö VELUXiga lõpetanud. Vastava teabe saamisel lõpetame kõigi nimetatud lüüsiga seotud kasutajate andmete kogumise (sealhulgas halduri ja/või külaliste kontode puhul). Säilitame Teie varasemaid isikuandmeid VELUXi privaatsuspoliitikas kirjeldatud perioodil.

11.1. Kaudsed võimalused kasutamise lõpetamiseks

Kui soovite VELUX ACTIVE'i kasutamise lõpetada, peate järgima punktis 11 kirjeldatud korda.

Kui te ei lähtesta lüüsi, vaid algatate muud tegevused, toimub järgnev.

- Kui te kustutate oma kasutajatunnuse (e-posti aadressi) VELUX ACTIVE rakenduses
Kui kontole on registreeritud rohkem kasutajaid ja te kustutate oma kasutajatunnuse (e-posti aadressi), siis kaotate juurdepääsu VELUX ACTIVE rakendusele. Seega ei ole meil võimalik tuvastada Teid käsitlevaid andmeid VELUXi privaatsuspoliitikas mainitud perioodil ning ka Teie e-posti aadress kustutatakse varasematest andmetest. Ent VELUX ACTIVE'i konto jääb aktiivseks ja teised VELUX ACTIVE'i rakenduse registreeritud kasutajad võivad rakenduse kasutamist jätkata.

Kui VELUX ACTIVE rakendusele on registreeritud ainult üks kasutajatunnus (e-posti aadress), siis pärast konto sulgemist me Teie andmeid enam ei kogu. Lisaks kustutame Teie andmed ja edaspidi muudetakse isikustamata andmed anonüümseks, seega ei saa me Teid enam Teie andmete alusel tuvastada. Lisateavet saate VELUXi privaatsuspoliitikas.

Palun pange tähele, et mõlema eeltoodud variandi korral jääb Apple HomeKiti rakendus ikka aktiivseks ja töövalmis, kuni inaktiveerite Apple HomeKiti rakenduses VELUX ACTIVE'i lisa. Lisateabe saamiseks vaadake palun Apple'i veebilehte.

- Kui te kustutate VELUX ACTIVE rakenduse
Selle variandi puhul ei teavitata VELUXit kasutuse lõpetamisest, kuni väljastatakse kasutustingimuste uuendus või VELUX ACTIVE'i andmekaitsepõhimõtted. Kui te ei vasta kasutustingimustele ega andmekaitsepõhimõtetele, võtame Teiega ühendust, et saada teada, kas soovite VELUX ACTIVE'i kasutamist jätkata.

Kui VELUX saab kinnituse, et soovite kasutamise lõpetada, käivitatakse VELUXi andmekaitsepõhimõtete andmete salvestamise perioodid.  Apple HomeKiti rakendus jääb ikka aktiivseks ja töövalmis, kuni inaktiveerite Apple HomeKiti rakenduses VELUX ACTIVE'i lisa. Lisateabe saamiseks vaadake palun Apple'i veebilehte.

- Kui te lõpetate VELUX ACTIVE rakenduse kasutamise (tegevusetus) 
Te ei pruugi kasutada VELUX ACTIVE rakendust aktiivselt, aga automaatne juhtimine jätkub ikka. Kui te ei nõustu väljastatud kasutustingimuste uuenduste ega VELUX ACTIVE'i andmekaitsepõhimõtetega, võtame Teiega ühendust, et saada teada, kas soovite VELUX ACTIVE'i kasutamist jätkata.

Kui VELUX saab kinnituse, et soovite kasutamise lõpetada, käivitatakse VELUXi andmekaitsepõhimõtete andmete salvestamise perioodid.  Apple HomeKiti rakendus jääb ikka aktiivseks ja töövalmis, kuni inaktiveerite Apple HomeKiti rakenduses VELUX ACTIVE'i lisa. Lisateabe saamiseks vaadake palun Apple'i veebilehte.

Palun pange tähele, et kui te kolite ära oma kodust, kuhu on paigaldatud VELUX ACTIVE, ja te ei eemalda lüüsi, peate selle lähtestama, et te ei saaks aknaid enam oma rakenduse kaudu juhtida.

12. Kui te võtate VELUX ACTIVE'i üle, nt maja eelmiselt omanikult

Kui te kolite majja, kuhu eelmine omanik on VELUX ACTIVE'i juba paigaldanud, on Teie kohustus lüüs lähtestada. Palun vaadake punkti 11. Kui teil ei õnnestu lüüsi lähtestada, võib eelmisel omanikul olla Teie VELUXi toodete üle kontroll.

13. Lahtiütlused ja ohutushoiatused

13.1. See EI OLE hoiatusseade

 • Toode ei toimi hoiatusseadmena äärmusliku temperatuuri ega väga niiskete olude korral.
 • Sisekliima sensorlüliti ei ole mõeldud töötamiseks väljaspool temperatuurivahemikku, mis on toodud toote tehnilistes andmetes. See tähendab, et kui temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, võivad sensori väärtused olla ebatäpsed ja Teie ACTIVE juhtimissüsteem ei pruugi aknaid ja/või tarvikuid automaatsete seadete kohaselt avada ega sulgeda.
 • VELUX ACTIVE EI OLE ka tulekahjusignalisatsiooni- ega ventilatsioonisüsteem.

13.2. Toote muutmine ja ettekavatsematu ühendamine on KEELATUD

 • Te ei tohi toodet mingil moel muuta ega kasutada toodet koos kolmandate isikute rakendustega, mis pole mõeldud VELUX ACTIVE'iga ühendamiseks ei enda tarbeks ega teistega jagamiseks.
 • Voolukatkestuse ja -häirete korral ei tööta Teie VELUXi toode, kuni vool on tagasi.
 • Kui Teie internetiühendus on häiritud, ei saa te VELUXi tooteid VELUX ACTIVE rakenduse kaudu juhtida. Te saate siiski VELUXi tooteid juhtida füüsiliste juhtimissüsteemide kaudu.

13.3. Kasutuspiirangud

 • VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteemi saavad kasutada piisava kogemuse ja teadmistega isikud, kellele on antud ohutu kasutamise kohta juhised ning kes mõistavad võimalikke kaasnevaid ohte.
 • Lapsed ei tohi VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteemiga (lahkumislüliti, sisekliima sensorlüliti ja rakendus) mängida.

13.4. Kolimine majja, kuhu on VELUX ACTIVE juba paigaldatud

 • Kui kolite majja, kuhu eelmine omanik on VELUX ACTIVE'i juba paigaldanud, on Teie kohustus lüüs lähtestada, et eelmine omanik ei saaks enam VELUXi tooteid juhtida. Kui Te ei lähtesta lüüsi, ei vastuta VELUX selle eest, kui keegi tungib Teie koju sisse, sest Te pole lüüsi lähtestanud.

13.5. Kodust lahkumine

 • Kui lahkute kodust, on oluline, et aktiveeriksite oma lahkumislüliti, et inaktiveerida akende automaatne avamine. Te saate seda teha, kui klõpsate lahkumislüliti tabalukuga ikoonil või VELUX ACTIVE rakenduse kaudu.
 • Teil või Teie külalistel on võimalik aknaid igal ajal avada füüsiliste juhtimissüsteemide, VELUX ACTIVE rakenduse või mis tahes kolmanda isiku rakenduste kaudu.
 • Kui olete paigaldanud rakenduse Apple HomeKiti kaudu, saate akende automaatse avanemise inaktiveerida ainult lahkumislüliti abil.

14. Intellektuaalomandiõigused

VELUX ACTIVE'i sisu, süsteem ja toode on kaitstud autoriõiguse, patendi ja kaubamärgi ning teiste intellektuaalomandiõigustega. Patente ja kaubamärke kasutatakse VELUXi kontserni litsentsi alusel. Tekstid, fotod, joonised, graafika, helid, andmed, arvutikood jms on kaitstud kaubamärgiga, mis kuulub VELUXi kontsernile.

Autoriõigused VELUX A/S 2017 – kõik õigused on kaitstud. VELUX A/S-i eelneva kirjaliku loata on taasesitamine ja jagamine keelatud. VELUX ACTIVE with Netatmo, nutikas lahendus arendatud koos Netatmo Securityga.

15. IT-turve

IT-turve on VELUXile oluline küsimus ning me tagame IT-turbe eri vahendite, näiteks tehniliste, füüsiliste ja korralduslike turbemeetmete abil. VELUX ACTIVE'i jaoks tähendab IT-turve seadmete, tarkvara ja andmete turvalisust.

Tehnilise turbe vahendid on näiteks IT-süsteemidele juurdepääsu haldus, andmeedastuse ja -salvestuse krüptimine, automaatsed viirustõrjeprogrammid, tulemüüriprogrammid, serveri taastamine ja varundamine, juurdepääs IT-süsteemidele isiklike kasutajanimede ja salasõnade kaudu, ekraanisäästja-lukustus, kontroll keelatud juurdepääsu kaudu, IT-turbe auditid. 

Füüsilise turbe vahendid on näiteks lukustatud füüsilised arhiivid, hoonete juurdepääsukontroll isiklike juurdepääsukaartide kaudu, häiresüsteemid ja videovalve.

Korralduslik turve tähendab näiteks töötajate koolitamist IT-turbe alal, IT-turbe korra ja põhimõtete loomist ning isikuandmete töötlemist.

VELUXi alltöövõtjad peavad järgima eeltooduga sarnaseid IT-turbe meetmeid ja läbima VELUXi tehtavaid IT-auditeid.

Kui soovite VELUXi IT-turbe kohta rohkem teada saada, siis pöörduge oma kohaliku VELUXi müügiettevõtte poole.

VELUX ACTIVE'i suhtes kehtivad järgmised põhimõtted.

Seadme turvalisus

Kogu VELUX ACTIVE seadmete (lüüs, sensorlüliti, lahkumislüliti, INTEGRA tooted) suhtlus Teie kodus on krüptitud. Palun veenduge, et Teie seadmetes on alati uusim rakendustarkvara, mis tagab suurima turvalisuse, nagu on kirjeldatud punktis 10.

Tarkvara

Kogu VELUXiga seotud andmevahetus VELUX ACTIVE rakenduse ja asjakohaste taustsüsteemide vahel on krüptitud.

Isikuandmed

VELUX järgib riiklikke ja rahvusvahelisi isikuandmete kaitse seadusi ning määrusi. Lisateavet selle kohta, kuidas me tagame isikuandmete turvalisuse, saate VELUX ACTIVE'i privaatsuspoliitikast.

16. Vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem KIX 300 (lüüs 3LG E01/NXG01E, sisekliima sensorlüliti KLA 300/3LA E06/NXS01 ja lahkumislüliti KLN 300/3LN E01/NXD01E) vastab raadioseadmeid käsitleva direktiivi 2014/53/EL ja teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitleva direktiivi 2011/65/EL nõuetele ning on toodetud vastavalt ühtlustatud standarditele EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 ja EN 50581(2012).

FCC eeskirjadele vastavuse teade

VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteemi on katsetatud ja see on FCC eeskirjade 15. osa järgi B-klassi digiseade. Need piirangud on mõeldud selleks, et pakkuda kodumajapidamisse paigaldatud seadmete puhul piisavat kaitset kahjulike häirete vastu.

VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadioühenduse kahjulikke häireid. Ent me ei saa tagada, et häired ei teki teatud paigaldisele.

Kui VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem ei tekita raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadet sisse ja välja lülitades, soovitatakse kasutajal proovida häiret kõrvaldada ühel järgmistest viisidest:

 • suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber;
 • suurendage sisekliima juhtimissüsteemi ja vastuvõtja vahemaad;
 • ühendage sisekliima juhtimissüsteem teise pistikupesaga kui see, millesse on
 • ühendatud vastuvõtja;
 • võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või asjatundliku raadio-/televisioonitehnikuga.

FCC teatis kiiritusega kokkupuutumise kohta

VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem vastab FCC RF kiiritusega kokkupuutumise limiitidele, mis on kehtestatud mittekontrollialade kohta. Vastuvõtja peaks paiknema ja töötama radiaatorist ja Teie kehast vähemalt 20 cm kaugusel ning ei tohi asuda ega töötada muu antenni või vastuvõtjaga koos. VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamine sõltub järgmisest kahest tingimusest:

1) VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem ei tohi tekitada kahjulikke häireid ja

2) VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem peab suutma vastu võtta selleni jõudvaid häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad seadme tööd segada.

Kanada eeskirjadele vastavuse teatis

VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem vastab Kanada litsentsivaba RSSi tööstusstandardi(te)le.

Kasutamine sõltub järgmisest kahest tingimusest: 1) VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem ei tohi tekitada kahjulikke häireid ja 2) VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem peab suutma vastu võtta selleni jõudvaid häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad seadme tööd segada.

See B-klassi digiseade vastab Kanada standardile ICES-003.

VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem ja selle antenn(id) ei tohi asuda ega töötada muu antenni või vastuvõtjaga koos.

Vastavus standardile UL 2043

Juurdepääsupunktil on piisav tulepüsivus ja madalad suitsu tekitavad näitajad.

VELUX ACTIVE sisekliima juhtimissüsteem sobib kasutamiseks hoone keskkonnaõhu ruumis, näiteks ripplagede kohal. Juurdepääsupunkt vastab riikliku elektrikoodeksi punktile 300-22(c) ning Kanada elektrikoodeksi C22.1 esimese osa punktidele 2-128, 12-010(3) ja 12-100.

17. Kontakt

Teave kohaliku edasimüüja kohta:

VELUX Eesti OÜ
Ülemiste tee 3
11415 Tallinn
Tel 621 7790
E-post velux.eesti@velux.com