Teie ajastamise ja automatiseerimise funktsioon 

Vaadake videotest, artiklitest ja KKK-dest, mida ajastamise ja automatiseerimise funktsioon teie kodu heaks teha saab.

VELUX App Controli installimine

Kuidas pääseda juurde ruumi automatiseerimisele ja see koostada

Kuidas pääseda juurde ajastatud juhtimisele ja see koostada

Kuidas pääseda juurde ruumi parameetritele ja neid muuta

Ajastamine ja automatiseerimine

2021. aasta mais asendasime ACTIVE'i juhtimise funktsiooni ajastamise ja automatiseerimisega – see on teie enda ajastatud juhtimine ja siseruumide kliima automatiseerimine. Ajastatud juhtimisega saate seadistada VELUX kaugjuhitavate katuseakende ja tarvikute töötamise nii, et see vastaks teie vajadustele. Siseruumide kliima automatiseerimise korral põhineb teie toodete töö siseruumide kliimaanduril, kui teil on VELUX ACTIVE with NETATMO. Kui teil on VELUX App Control, ei saa siseruumide kliima automatiseerimise funktsiooni kasutada, sest see lahendus ei sisalda andureid.

Märkus. VELUX App Controli kasutajana saate alati minna üle VELUX ACTIVE'ile, lisades oma lahendusele siseruumide kliimaandurid.

Eemaldasime VELUX ACTIVE with Netatmo rakendusest ACTIVE'i juhtimise, kuid teie VELUX kaugjuhitatavad katuseaknad ja tarvikud töötavad samamoodi nagu enne värskendust, kui te pole oma rakenduses uusi ajakavasid koostanud. Uuest funktsioonist paremini arusaamiseks vaadake meie ajastamise ja automatiseerimise videoid.
Te ei saa oma VELUX App Controliga kliima automatiseerimist kasutada, sest see funktsioon vajab töötamiseks siseruumide kliimaandureid. Siseruumide kliimaanduritega reguleeritakse teie VELUX kaugjuitavaid tooteid automaatselt teie maja temperatuuri, õhuniiskuse ja CO2-taseme ning teie määratud seadistuste põhjal. Ajakavad, mis te olete ise oma toodete jaoks koostanud, tühistavad kliima automatiseerimise.

Märkus. VELUX App Controli kasutajana saate alati üle minna süsteemile VELUX ACTIVE with Netatmo, lisades oma lahendusele siseruumide kliimaandurid, et saaksite kasutada kliima automatiseerimist. 

Teil on alati oma toodete üle kontroll. Seetõttu – viivituse seadistusest tingitult – töötavad teie esmatähtsad juhtimised ja ajastatud juhtimine alati nii, nagu soovite, olenemata sellest, mida anduripõhine siseruumide kliima automatiseerimine arvab.
Lisateavet selle kohta, kuidas viivituse seadistus töötab, vt allolevast tabelist.


Teie juhtimismeetod

Ajaperspektiiv

Ilmastikukaitse

Esmatähtsad juhtimised

  • Liuguri kasutamine rakenduses
  • Kaugjuhtimispuldi kasutamine
  • Apple HomeKit
  • Siri hääljuhtimine
  • Hei Google'i hääljuhtimine
  • Automaatne sulgemine toavaatest

Käivita kohe

Kui vihma sajab, ava aknad ainult tuulutusasendisse

Ajastatud juhtimine

Käivita kohe

Kui sajab, on liiga tuuline, liiga külm, liiga soe, ära aknaid ava

Siseruumide kliima automatiseerimine
(sh regulaarne tuulutamine)

Käivita, kui viivitusaeg pärast esmatähtsate juhtimiste ja ajastatud juhtimise aktiveerimist on möödas.

Kui sajab, on liiga tuuline, liiga külm, liiga soe, ära aknaid ava


Juhtige oma kodu ajastamist ja automatiseerimist kasutades

2021. aasta mais lisasime oma VELUX ACTIVE’i rakendusse ajastamise ja automatiseerimise funktsiooni. 
See funktsioon võimaldab teil luua iga päeva kohta teie rutiiniga sobivaid ajakavasid. 

VELUX APP vs VELUX ACTIVE

Turule on tulnud uus tegija ning VELUX omanikuna saate nüüd oma toodete jaoks valida kahe nutika kodu lahenduse vahel.

2021. aasta mais toodi turule uus VELUX APP (KIG 300 EU). See on lahendus nutika kodu kasutajatele, kes soovivad VELUX ACTIVE'i suurepäraseid eeliseid, kuid pole veel kliima automatiseerimiseks päris valmis. Selles artiklis kirjeldame nende kahe toote erinevust.